q6

Nuôi trồng thuỷ sản là một ngành trong canh tác nông nghiệp; đối tượng của nó là tảo, rong, cỏ cước, phổ biến hơn cả là nhyễn thể thuỷ sinh (ngao, sò, ốc, hến) và tôm cá.

Nuôi cá là hoạt động nông nghiệp có từ lâu đời, khá phong phú ở các quốc gia vùng Đông Nam Á vì khu vực này có nhiều nước ngọt. Nghề nuôi cá cũng gắn kết với nghề trồng lúa nước và phù hợp với tập quán sử dụng cá làm thực phẩm cung cấp nguồn đạm động vật.

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

 

 

 

Leave a Reply