Tag: tiếng anh

RSS Feed
Tổng hợp thuật ngữ chuyên ngành CNC thường gặp

Tổng hợp thuật ngữ chuyên ngành CNC thường gặp

admin_thien 31/05/2016 0
Trong nhiều trường hợp chúng ta phải đọc thêm tài liệu chuyên ngành về CNC, hoặc thậm chí một số catalogue có ghi tiếng Việt nhưng vẫn có các từ ngữ tiếng Anh, việc này gây khó dễ trong đọc hiểu. Để giúp người học có thể hiểu nhanh các thuật ngữ CNC tôi xin liệt kê các thuật ngữ CNC thường gặp nhất....
Chi tiết

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...