Bảo mật thông tin

Tất cả những thông tin khách hàng: Tên, Số điện thoại, Email, địa chỉ sẽ được lưu tại hệ thống của cachdung.com | Những thông tin này được sử dụng cho việc chăm sóc khách hàng, marketing, truy xuất thông tin (nếu cần). Sẽ không có bất kỳ một bên thứ 3 nào được quyền can thiệp vào dữ liệu khách hàng, mọi hanh vi liên qua đến việc mua bán - trao đổi thông tin khách hàng đều bị cấm ở cachdung.com

Toàn bộ dữ liệu sẽ luôn ở mức bảo mật cao nhất, sẽ không có tình trạng bị mất hoặc rò rỉ ra bên ngoài