Dạy CNC_Bài 3 : Các vấn đề cần quan tâm trước khi chạy máy CNC

Đăng bởi thongnd 27/07/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Bài này sẽ giúp chúng ta nắm được các vấn đề cần chuẩn bị khi gia công trên máy CNC. Kiểm tra những mục này để đảm bảo quá  trình  gia công chính xác và an toàn

 

Các mục cần kiểm tra trước khi gia công được tóm tắt theo bảng sau:

 

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...