Dạy CNC_Bài 21 : Hướng dẫn sử dụng lệnh G43 ,G44 ,G49 trong lập trình CNC (lệnh Bù chiều dài dụng cụ)

Đăng bởi thongnd 01/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Lệnh G43 ,G44 được sử dụng để xác định mũi dụng cụ theo trục Z. Do chiều dài của các dụng cụ khác nhau nên khi gia công cần định nghĩa lại tọa độ mũi từng dụng cụ cho thống nhất, bằng cách sử dụng mã lệnh bù dụng cụ này Mori Seiki chỉ sử dụng G43. Trong một chương trình, lệnh vị trí dụng cụ theo trục Z xác  định với đầu dụng cụ.

Vị trí của đầu dụng cụ theo trục Z tại điểm O của máy thay đổi tuỳ thuộc theo chiều dài mỗi dụng cụ. Do vậy khi chưa đặt lệnh bù dụng cụ theo chiều Z, dụng cụ T1 ,T2 ,T3 ở vị trí gốc máy theo chiều Z thì tọa độ mũi của chúng sẽ khác nhau. Như thế nếu có lệnh di chuyển đến Z 30.0 ,thì mũi của từng dụng cụ cũng sẽ đến các vị trí khác.Trong quá trình xét đặt vị trí, khoảng cách h1, h2 và h3 tính từ mũi các dụng cụ đến vị trí Z0 (tọa độ gốc của phôi theo chiều Z) được nhập vào bảng TOOL OFFSET(đó chính là chiều dài bù dao cần thiết). Thì khi sử dụng G43 trong chương trình, lượng bù dao sẽ được tính toán, nếu các dụng cụ được lập trình ở cùng một chiều cao (ví dụ Z30.0 ), đầu các dụng cụ đó sẽ di chuyển đến vị trí có cùng chiều cao là Z30.0 so với gốc phôi. Trên màn hình TOOL OFFSET, ví dụ chiều dài dụng cụ được nhập:

1.......................-300.0( Lượng bù của dụng cụ số 1)

2.......................-270.0( Lượng bù của dụng cụ số 2)

3.......................-200.0( Lượng bù của dụng cụ số 3)

 

Bằng việc sử dụng lệnh “G43 H_” để bù vị trí dụng cụ tất cả các mũi dụng cụ được định vị tại cùng một chiều cao  so với  mặt Z0 của phôi.

Cấu trúc lệnh : G43 Z_H_;

G43 : Lệnh bù chiều dài dụng cụ 

G49: Lệnh hủy chế độ bù chiều dài dụng cụ 

Z : Chiều cao đạt theo trục Z.

H: Xác định địa chỉ bù dao .

 

Chú ý : 1.Mã lệnh bù chiều dài cũng có thể được huỷ bằng H0, thay vì G49.

             2.Nếu sử dụng các lệnh G28,G30,G30.1, chế độ bù dụng cụ sẽ bị huỷ.

             3.Thông thường, không cần thiết sử dụng G49, bởi vì dụng cụ luôn trở về điểm O máy, hay điểm không thứ 2 (G28,G30), trước khi thực hiện chu trình đổi dụng cụ. Chu trình này sẽ huỷ chế độ bù dụng cụ .

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH : Lập trình sử dụng G43 và G49.

 

                    

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...