Dạy CNC_Bài 22 :Lệnh G53 lựa chọn hệ tọa độ máy.

Đăng bởi thongnd 01/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Toạ độ của máy là toạ độ tính so với  điểm gốc  của  máy. Đối với các máy được trang bị Sensor hoặc sử dụng các đồ gá chuyên dùng, có thể di chuyển dụng cụ tới một vị trí của đồ gá với tốc độ chạy dao nhanh, trong hệ toạ độ máy G53. Cũng  có thể dùng G53 để di chuyển bàn máy tới trung tâm máy trước khi kết thúc gia công.

Giá trị của hệ toạ độ máy  có thể xác nhận bằng cách quan  sát trên vị trí hiển thị trên màn hình.

 

Cấu trúc lệnh : G90 G53 X_Y_Z_;

G90 : Gọi hệ tọa độ tuyệt đối 

G53 :Lựa chọn hệ tọa độ máy 

X,Y,Z :Gía trị tọa độ trong hệ tọa độ máy.

 

Chú ý : 

1.G53 thuộc nhóm lệnh "00",là lệnh chỉ có hiệu lực dùng một lần,chỉ có giá trị trong 1 câu lệnh.

2.G53 có giá trị trong hệ tọa độ tuyệt đối (G90) ,không có giá trị trong hệ gia số (G91).

3.Trước khi sử dụng G53 ,phải hủy tất cả các mã lệnh bù dao.

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 

             

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...