Dạy CNC_Bài 40 :Một số chương trình ví dụ sử dụng lệnh G40,G41,G42 (lệnh bù bán kính dụng cụ)

Đăng bởi thongnd 05/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Một số chương trình ví dụ sử dụng chức năng bù bán kính:

1/ 

2/

Chú ý : 
Nếu không đặt G40 trong khối (7): Có những  trường hợp lập trình viên không sử dụng G40 trong khối (7) bởi vì họ hiểu nhầm rằng Start-up và Cancel mode  chỉ sử dụng một lần trong chương trình khi một phôi đang được gia công .

Nếu lệnh G40 không đặt trong khối (7), hiện tượng cắt lẹm (undercut) sẽ
xảy ra như được minh hoạ trên hình vẽ

Khi câu lệnh (7) không có lệnh G40 được thực hiện, giá trị Offset vẫn tồn tại ở câu lệnh (8), Do đó sẽ gây ra cắt lẹm khi dao di chuyển vào vị trí (6) (X30.0 Y45.0)
Tuy nhiên, khi xảy ra cắt lẹm, cảnh  báo sẽ xảy ra tại vị trí (6) và tín hiệu
cảnh  báo tương ứng sẽ hiện trên màn hình và máy  dừng hoạt động. 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...