Dạy CNC_Bài 20 :Hướng dẫn sử dụng lệnh G40 ,G41 ,G42 trong lập trình CNC (lệnh Bù bán kính dụng cụ)

Đăng bởi thongnd 01/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Bù bán kính dụng cụ có nghĩa là xê dịch đường chạy dao sang bên trái hoặc phải từ đường chạy dao lập trình.
Thông thường, việc bù bán kính dụng cụ sử dụng khi gia công pocket hay phay contour, có sử dụng dao phay ngón để gia công theo hình dáng trên bản vẽ.
Quá trình sử dụng mã lệnh bù dao để gia công phôi có hình dáng như hình bên, được giải thích ngắn gọn như sau:

 

 

Cấu trúc lệnh :  

1.Bù bán kính dụng cụ trên mặt phẳng XY:

G17 G01(G00) G41(G42) X_Y_D_F_;

G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F;

2.Bù bán kính dụng cụ trên mặt phẳng ZX:

G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_; 

G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_;

3.Bù bán kính dụng cụ trên mặt phẳng YZ:

G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) Z_Y_D_F_;

G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F;

TRONG ĐÓ :

G17 G18 G19:Lựa chọn mặt phẳng tiến hành bù bán kính

G00(G01): Lựa chọn dạng nội suy để bù. (G00: chạy dao nhanh,G01:Chạy dao cắt gọt )

G41:Gọi mã lệnh bù bán kính (bù bên trái ) đường đi của dụng cụ thực tế sẽ được dịch chuyển sang trái so với đường lập trình một lượng bù xác định .

G42:Gọi mã lệnh bù bán kính (bù bên phải ) đường đi của dụng cụ thực tế sẽ được dịch chuyển sang phải so với đường lập trình một lượng bù xác định .

G40: Hủy mã lệnh bù bán kính .

X,Y,Z: Tọa độ điểm cuối .

I,J,K: Hướng của phôi được định nghĩa trong các khối lệnh tiếp sau .I,J,K là các giá trị trong hệ tọa độ gia số.

D: Mã số địa chỉ bù bán kính .

F:Tốc độ tiến dao.

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...