Blog

RSS Feed
Học Autocad 2007 Bài 39:Các lệnh ghi kích thước hướng tâm

Học Autocad 2007 Bài 39:Các lệnh ghi kích thước hướng tâm

thongnd 18/08/2017 0
 Để ghi kích thước đường kính đường tròn (circle) hoặc cung tròn (arc) có góc ở tâm lớn hơn 180° dùng lệnh Dimdiameter, để ghi kích thước bán kính cung tròn có góc ở tâm nhỏ hơn 180° ta sử dụng lệnh Dimradius. a. Lệnh DimDiameter (DDI) ghi kích thước đường kính: Lệnh Dimdiameter dùng đ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 38: Hướng dẫn sử dụng lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp

Học Autocad 2007 Bài 38: Hướng dẫn sử dụng lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp

thongnd 18/08/2017 0
 Lệnh DimContinue (DCO) ghi chuỗi kích thước nối tiếp với một kích thước có sẵn. Sử dụng lệnh Dimcontinue để ghi chuỗi kích thước nối tiếp. a. Nối tiếp kích thước vừa ghi :Đường gióng thứ nhất của kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) là đường gióng thứ hai của kích thước...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 37:Ghi kích thước song song với một kích thước có sẵn

Học Autocad 2007 Bài 37:Ghi kích thước song song với một kích thước có sẵn

thongnd 17/08/2017 0
 Lệnh DimBaseline (DBA) ghi kích thước // với 1 kích thước có sẵn Khi ghi chuỗi kích thước song song bằng lệnh Dimbaseline kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) có cùng đường gióng thứ nhất với kích thước vừa ghi trước đó hoặc kích thước sẵn có trên bản vẽ (gọi là đường chuẩn  ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 36:Lệnh ghi kích thước nghiêng trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 36:Lệnh ghi kích thước nghiêng trên autocad

thongnd 17/08/2017 0
  Lệnh DimAligned (DAL) ghi kích thước theo đường nghiêng. Đường kích thước ghi bằng lệnh Dimaligned sẽ song song với đoạn thẳng nối 2 điểm gốc đường gióng. 1/Ghi kích thước thẳng: Command : DAL                                                       Hoặc Dimaligned- Specify first ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 35:Cách ghi kích thước thẳng trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 35:Cách ghi kích thước thẳng trên autocad

thongnd 17/08/2017 0
 1. Lệnh DimLinear (DLI) ghi kích thước ngang thẳng đứng: Ghi kích thước thẳng nằm ngang (Horizontal) hoặc thẳng đứng (Vertical) và nghiêng (Rotated). Khi ghi kích thước thẳng ta có thể chọn hai điểm gốc đường gióng hoặc chọn đối tượng cần ghi kích thước. Command : DLI↵               ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 34:Hiển thị đơn vị và dung sai ghi kích thước

Học Autocad 2007 Bài 34:Hiển thị đơn vị và dung sai ghi kích thước

thongnd 17/08/2017 0
   1.Trang Primary Units :   Định các thông số liên  quan đến hình dạng và độ lớn của chữ số kích thước. Gán dạng và độ chính xác của đơn vị dài và góc ..... -Linear Dimensions :            Gán dạng và đơn vị cho kích thước dài.. Unit Format :           Gán dạng đơn vị cho tất cả c...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 33:Hiệu chỉnh các thông số trên kích thước

Học Autocad 2007 Bài 33:Hiệu chỉnh các thông số trên kích thước

thongnd 17/08/2017 0
 1. Trang Text :  Giúp ta hiệu chỉnh các thông số cho chữ số kích thước-Text Appearance : Điều chỉnh hình dạng và kích cà của chữ kích thước .  Text Style:                            Gán kiểu chữ đã được định nghĩa sẵn. .  Text Color:                           Gán màu cho chữ kích thước. ....
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 32:Hướng dẫn tạo đường ghi kích thước trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 32:Hướng dẫn tạo đường ghi kích thước trên autocad

thongnd 17/08/2017 0
 1. Tạo kiểu kích thước mới :Để tạo kiểu  kích thước mới  ta chọn nút New khi đó xuất hiện hộp thoại Create New Dimension Style - Khung New Style Name:               Đặt tên kiểu kích thước mới -Khung Start With:                          Cở sở của kiển kích thước mới Ví dụ ISO-25 -Khu...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 31:Hướng dẫn ghi và hiệu chỉnh kích thước trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 31:Hướng dẫn ghi và hiệu chỉnh kích thước trên autocad

thongnd 17/08/2017 0
 1. Các thành phần kích thước Một kích thước được ghi bất kỳ bao gồm các thành phần chủ yếu sau đây:Dimension line (Đường kích thước) :Đường kích thước được giới  hạn hai đầu bởi hai mũi tên  (gạch  chéo  hoặc một ký hiệu bất kỳ). Nếu là kích thước thẳng  thì nó vuông góc với các đường g...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 30:Hướng dẫn nhập và hiệu chỉnh văn bản trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 30:Hướng dẫn nhập và hiệu chỉnh văn bản trên autocad

thongnd 17/08/2017 0
  1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản:Để nhập và hiệu chỉnh văn bản ta tiến hành theo ba bước sau:-Tạo các kiểu chữ cho bản vẽ bằng lệnh Style - Nhập dòng chữ bằng lệnh Text hoặc đoạn  văn bản bằng lệnh Mtext -Hiệu chỉnh nội dung bằng lệnh Ddedit ( hoăch nhắp đúp chuột) - Sau khi tạo cá...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 29:Hướng dẫn cách vẽ mặt cắt và kí hiệu vật liệu trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 29:Hướng dẫn cách vẽ mặt cắt và kí hiệu vật liệu trên autocad

thongnd 17/08/2017 0
 1. Trình tự vẽ mặt cắt:. Tạo hình cắt mặt cắt. Từ menu Draw/ Hatch...., hoặc thực hiện lệnh Bhatch hoặc . Trên hộp thoại ta chọn trang Hatch . Chọn kiều mặt cắt trong khung Type . Chọn tên mẫu tô tại mục Pattern . Chọn tỷ lệ tại khung Scale và độ nghiêng tại mục Angle . Chọn nút pick Point ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 28:Hướng dẫn thay đổi trạng thái của Layer trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 28:Hướng dẫn thay đổi trạng thái của Layer trên autocad

thongnd 17/08/2017 0
 Tắt mở (ON/OFF) ta nhấn vào biểu tượng trạng thái ON/OFF. Khi một lớp được tắt thì các đối tượng sẽ không hiện trên màn hình. Các đối tượng của lớp được tắt vẫn có thể được chọn nếu như tại dòng nhắc "Select objects" của các lệnh hiệu chỉnh ta dùng lựa chọn All để chọn đối tượng. Đóng băng ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 27:Quản lý bản vẽ theo Layer ,đường nét

Học Autocad 2007 Bài 27:Quản lý bản vẽ theo Layer ,đường nét

thongnd 17/08/2017 0
     Trong các bản vẽ AutoCad các đối tượng có cùng chức năng thường được nhóm thành một lớp (layer). Ví dụ lớp các đường nét chính, lớp các đường tâm, lớp ký hiệu mặt cắt, lớp lưu các kích thước, lớp lưu văn bản.....  Mỗi lớp có thể gán các tính chất  như: Màu (color) dạng đường (linetype...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 26:Lệnh sao chép dãy Array (AR)

Học Autocad 2007 Bài 26:Lệnh sao chép dãy Array (AR)

thongnd 16/08/2017 0
 Lệnh Array  dùng  để   sao  chép các  đối tượng  được  chọn  thành  dãy  theo  hàng  và  cột (Rectangular array, sao chép tịnh tiến (copy) hay sắp xếp chung quanh tâm (Polar array, sao chép (copy) và quay (rotate). Các dãy này được sắp xếp cách đều nhau. Khi thực hiện lệnh sẽ xuất hiện hộp th...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 25:Lệnh thu phóng ,thay đổi hình dạng đối tượng

Học Autocad 2007 Bài 25:Lệnh thu phóng ,thay đổi hình dạng đối tượng

thongnd 16/08/2017 0
 1. Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC):  Lệnh Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo 1 tỉ lệ nhất  định (phép  biến đổi tỉ lệ)Command : Scale↵                         Hoặc từ Modify menu chọn Scale Select objects                              ...
Chi tiết

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...