Blog

RSS Feed
Học Autocad 2007 Bài 24:Lệnh sao chép và lệnh thay đổi vị trí đối tượng trong autocad

Học Autocad 2007 Bài 24:Lệnh sao chép và lệnh thay đổi vị trí đối tượng trong autocad

thongnd 16/08/2017 0
 1. Lệnh di chuyển vị trí đối tượng Move (M):  Lệnh Move dùng để thực hiện phép dời một hay nhiều đối tượng từ vị trí hiện  tại đến 1 vị trí bất kỳ trên hình vẽ. Ta có thể vẽ một phần của hình vẽ tại vị trí bất  kỳ, sau đó sử dụng Lệnh di dời đối tượng Move (M)Command : Move↵         ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 23:Lệnh kết hợp các đối tượng

Học Autocad 2007 Bài 23:Lệnh kết hợp các đối tượng

thongnd 15/08/2017 0
 1. Lệnh tạo một miền từ các hình ghép (REGION);Lệnh này dùng để chuyển  đổi một đối tượng (dạng hình kín) hoặc một nhóm đối tượng thành một đối tượng duy nhất - gọi là một miền (Region). Mỗi miền có thể được tạo ra từ một số đối tượng đơn giản. Tuy nhiên nếu tạo một Region từ các các đường (L...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 22:Các lệnh vẽ đặc biệt trong autocad

Học Autocad 2007 Bài 22:Các lệnh vẽ đặc biệt trong autocad

thongnd 15/08/2017 0
  1.Lệnh vẽ một nửa đường thẳng (qua tâm đường tròn) RAY : Command line: Ray             Draw menu chọn Ray Lệnh này thực hiện hoàn toàn tương tự như lệnh XLine nhưng thay vì vẽ cả đường thẳng lệnh Ray sẽ chỉ vẽ nửa đường thẳng xuất phát từ điểm định nghĩa đầu tiên.Command: Ray Specify s...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 21:Lệnh vẽ một đường thẳng hoặc một chùm đường thẳng giao nhau XLINE

Học Autocad 2007 Bài 21:Lệnh vẽ một đường thẳng hoặc một chùm đường thẳng giao nhau XLINE

thongnd 15/08/2017 0
 Lệnh này thường được sử dụng để vẽ các đường gióng, các đường nằm ngang hoặc thẳng đứng. Trong phép vẽ mặt chiếu cũng có thể sử dụng lệnh này để tìm  điểm  vẽ, nếu kết hợp thêm với các lệnh Trim, Scale... có thể tạo thành các cạnh của hình chiếu.Command line: XLine        Draw/ Construction l...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 20:Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit

Học Autocad 2007 Bài 20:Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit

thongnd 15/08/2017 0
  Command : PEDIT ↵     Vào lệnh sau đó ENTER - Select polyline or [Multiple]   :       (Chọn đa tuyến cần hiệu chỉnh)                                     Lựa chọn Multiple cho phép ta chọn nhiều đối tượng trên dòng nhắc "Select polyline:"                                     Nếu đối tượng là đ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 19: Lệnh vát mép và bo cạnh

Học Autocad 2007 Bài 19: Lệnh vát mép và bo cạnh

thongnd 15/08/2017 0
 1. Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA): Trình tự thực hiện lệnh Chamfer : đầu tiên ta thực hiện việc nhập khoảng cách vát mép sau đó chọn đường thẳng cần vát mép. Command : CHA ↵       Vào lệnh sau đó ENTER - Select first line or [Polyline / Distance / Angle /              : Chọn các ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 18:Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend(EX) và lệnh lengthen(LEN)

Học Autocad 2007 Bài 18:Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend(EX) và lệnh lengthen(LEN)

thongnd 15/08/2017 0
 1. Lệnh kéo dài đối tượng đến đối  tượng chặn Extend (EX):  Command : EX ↵         Vào lệnh sau đó ENTER .    Select objects:    Chọn đối tượng chặn .    Select objects:    Tiếp tục chọn hoặc nhấn ENTER để kết  thúc việc lựa chọn. - Select object to extend or shift-select to trim       ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 17:Lệnh cắt xén đối tượng Break(BR)

Học Autocad 2007 Bài 17:Lệnh cắt xén đối tượng Break(BR)

thongnd 15/08/2017 0
  Lệnh Break cho phép ta xén một phần của đối tượng Arc, Line, Circle, ....Đoạn được xén giới hạn bởi hai điểm ma ta chọn. Nếu ta xén một phần của đường tròn thì đoạn được xén nằm ngược chiều kim đồng hồ và bắt đầu từ điểm chọn thứ nhất.Có 4 phương pháp khi thực hiện lệnh Break : a. C...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 16: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

Học Autocad 2007 Bài 16: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

thongnd 15/08/2017 0
  1. Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset (O): Lệnh Offset dùng để tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với các đối tượng được chọn. Đối  tượng được chọn có thể là Line, Circle, Arc, Pline ......Command : O ↵                            Vào lện...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 15 :Các lệnh hiệu chỉnh căn bản

Học Autocad 2007 Bài 15 :Các lệnh hiệu chỉnh căn bản

thongnd 15/08/2017 0
   1. Lệnh xóa đối tượng Erase (E):  Dùng để xoá các đối tượng được chọn trên bản vẽ hiện hành. Sau khi chọn đối tượng ta chỉ cần nhấn phím ENTER thì lệnh được thực hiện. Command : E . Select object   - Chọn đối tượng cần xoá . Select object   - Chọn tiếp các đối tượng cần xoá hoặc E...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 14 :Lệnh chia đối tượng

Học Autocad 2007 Bài 14 :Lệnh chia đối tượng

thongnd 15/08/2017 0
 1/ Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV):  Dùng để chia đối tượng ( Line, Arc, Circle, Pline, Spline) thành các đoạn có chiều dài bằng nhau. Tại các điểm chia của đối tượng sẽ xuất hiện một điểm. Đối  tượng được chia vẫn giữ nguyên tính chất  là một đối tượng. Để đ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 13 :Làm việc với điểm trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 13 :Làm việc với điểm trên autocad

thongnd 15/08/2017 0
 1/Lệnh vẽ điểm point (Po):  Comand : Po - Specity a point :      Chọn vị trí điểm  2/Chọn kiểu của điểm Ddptype:  Sau khi nhập lệnh xuất hiện hộp thoại Point Style. Ta thường sử dụng phương thức truy bắt điểm NODe   ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 12 :Các lệnh vẽ hình học nâng cao trên autocad

Học Autocad 2007 Bài 12 :Các lệnh vẽ hình học nâng cao trên autocad

thongnd 15/08/2017 0
 1/Lệnh vẽ đường Spline (SPL) lệnh vẽ các đường cong:  Dùng để tạo đường cong NURBS ( Non Uniform Rational Bezier Spline ) các đường cong đặc biệt. Đường Spline đi qua tất cả các điểm mà ta chọn các điểm này  gọi là CONTROL POINT . Lệnh Spline dùng để tạo các đường cong có hình dạng khôn...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 11 :Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang(REC) và lệnh vẽ Elip(EL) trong autocad

Học Autocad 2007 Bài 11 :Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang(REC) và lệnh vẽ Elip(EL) trong autocad

thongnd 15/08/2017 0
  1/Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC):  Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật. Hình chữ nhật đa tuyến ta có thể dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh và lệnh Explode để phá và chúng ra thành các đoạn thẳng.Command : REC- Specify first corner point or [Chamfer/               - Nhập góc thứ nh...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 10 :Hướng dẫn sử dụng lệnh Pline(PL) và lệnh Polygon(POL) trong autocad

Học Autocad 2007 Bài 10 :Hướng dẫn sử dụng lệnh Pline(PL) và lệnh Polygon(POL) trong autocad

thongnd 11/08/2017 0
 1.Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL) : đường có bề rộng nét:  Command : PL- Specify start point :  Nhập  điểm đầu của đường thẳng- Current line-width is 0.0000  :   Thể hiện chiều rộng hiện hành- Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth          Nhập  điểm thứ 2 hoặc chọn các tha...
Chi tiết

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...