Blog

RSS Feed
Dạy CNC_Bài 37 :Hướng dẫn sử dụng mã lệnh D trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 37 :Hướng dẫn sử dụng mã lệnh D trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
Mã lệnh D xác định địa chỉ bù bán kính cho lệnh G41 và G42.Mã lệnh bù bán kính được sử dụng để bù đường chạy dao, giảm khối tốc độ tính toán khi lập trình. Lượng bù bán kính được nhập qua màn hình TOOLOFFSET. Giá trị bù nhập vào vị trí No. trên màn hình chỉ định địa chỉ bù.Màn hình TOOLOFFSET có...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 36 :Giới thiệu mã lệnh F trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 36 :Giới thiệu mã lệnh F trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
 Mã lệnh F sử dụng để điều khiển tốc độ tiến dao.F_ ; .....................Tốc độ tiến dao (mm/phút) Chú ý :1)Trong chương trình, Lệnh F luôn có hiệu lực cho đến khi một lệnh F tiếp theo  được chỉ ra. 2)Giá  trị chạy dao chỉ định sau  địa chỉ F đạt được đúng giá  trị của  nó chỉ khi cô...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 35 :Giới thiệu mã lệnh S trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 35 :Giới thiệu mã lệnh S trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
Mã lệnh S điều khiển tốc độ trục chính. Tốc độ trục chính được đặt trực tiệp bởi giá trị sau địa chỉ S. S_M03 (M04); S:Đặt tốc độ trục chính  (v/ phút);M03 (M04): Đặt chiều quay M03 : Quay thuận. M04 : Quay nghịch 1.Tốc  độ trục chính được đặt theo đơn vị vòng/phút. 2.Tốc độ trục chính...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 34 :Giới thiệu mã lệnh T trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 34 :Giới thiệu mã lệnh T trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
 Mã lệnh T gọi dụng cụ tới vị trí đổi  dao.  Tên dao,  tối đa gồm  4 ký tự số sau  địa chỉ T, chỉ định dụng cụ cần gọi. Khi gọi dao,  Magazine quay, mang  dụng cụ được gọi đến vị trí đổi dao và chờ dụng cụ trên trục chính di chuyển tới vị trí đổi dao. Hoạt động của  ATC ( đổi dao tự động) gồm:...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 33 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M98, M99 trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 33 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M98, M99 trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
Từ chương trình chính, gọi chương trình con bằng M98. Trong chương trình con kết thúc bằng M99. Quan  hệ giữa chương trình chính và chương trình con được minh hoạ như hình vẽ sau. Khi thực hiện các đường cắt giống  nhau ( cùng toạ độ, cùng hình dạng) lặp đi lặp lại, đường cắt đó có thể lưu vào bộ ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 32 :Lệnh M51,M59 Bật và tắt quá trình thổi khí trên máy CNC

Dạy CNC_Bài 32 :Lệnh M51,M59 Bật và tắt quá trình thổi khí trên máy CNC

thongnd 03/08/2017 0
 M51 : Bật chức năng thổi khí.M59 : Tắt chức năng thổi khí. Quá trình thổi khí sử dụng để làm sạch phoi trên rãnh hoặc bề mặt phôi khi gia công.Cấu trúc lệnh :M51;...................................Bật quá trình thổi khí. M59;...................................Tắt quá  trình thổi khí.  ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 31 :Lệnh M33 Chu trình cất dụng cụ trên máy CNC

Dạy CNC_Bài 31 :Lệnh M33 Chu trình cất dụng cụ trên máy CNC

thongnd 03/08/2017 0
Lệnh M33 sử dụng để cất dụng cụ từ trục chính tới 1 vị trí còn trống  trên magazine.  T0; M6;  Lệnh M33 có tác dụng như hai khối lệnh  trên. M33 sử dụng để cất dụng cụ trước khi tắt máy. M33;...................................Lệnh cất dụng cụ. Chú ý : Lệnh M33 chỉ thực hiện được khi trục...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 30 :Lệnh M19, M20  trong lập trình CNC (lệnh khóa trục chính và lệnh tắt nguồn tự động )

Dạy CNC_Bài 30 :Lệnh M19, M20 trong lập trình CNC (lệnh khóa trục chính và lệnh tắt nguồn tự động )

thongnd 03/08/2017 0
M19 khóa trục chính:Sử dụng M19 để dừng quay trục chính tại một vị trí cố định. Khi lắp đầu khoét lên trục chính, sử dụng chu trình khoét G76 hoặc G87, M19 được sử dụng trong chế độ MDI. Khi gọi chu trình G76 hoặc G87 trục chính sẽ được quay tới vị trí phù hợp với  vị trí của  trục dao khoét và ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 29 : Hướng dẫn sử dụng lệnh M08,M09 trong lập trình CNC (lệnh bật tắt dung dịch tưới nguội)

Dạy CNC_Bài 29 : Hướng dẫn sử dụng lệnh M08,M09 trong lập trình CNC (lệnh bật tắt dung dịch tưới nguội)

thongnd 03/08/2017 0
 M08;...........Bật dung dịch làm nguội. M09;...........Tắt dung dịch làm nguội.  Chú ý : 1. Không được đổi dụng cụ khi dung dịch trơn nguội đang phun. 2. Nếu sử dụng dung dịch làm mát, phải chắc chắn thùng dung dịch phải còn đủ. *Điều khiển dung dịch làm nguội thông qua phím điều ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 28 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M06 trong lập trình CNC (lệnh đổi dụng cụ).

Dạy CNC_Bài 28 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M06 trong lập trình CNC (lệnh đổi dụng cụ).

thongnd 03/08/2017 0
Lệnh M06 dùng để đổi dụng cụ trên trục chính với  dụng cụ ở vị trí thay trên Magazine. Khi M06 được thực hiện, mà không có dụng cụ nào ở vị trí tương ứng trên magzine, dụng cụ trên trục chính sẽ được cất vào magazine. Lệnh M06 thực hiện 1 loạt  tác vụ trong chu trình thay dao tự động gồm quay tay ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 27 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M03, M04, M05 trong lập trình CNC (Quay và dừng trục chính)

Dạy CNC_Bài 27 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M03, M04, M05 trong lập trình CNC (Quay và dừng trục chính)

thongnd 03/08/2017 0
 Lệnh M03, M04 được sử dụng để khởi động trục chính với  tốc độ chỉ ra trong mã  lệnh S. Lệnh M05 được sử dụng để dừng quay trục chính.M03 ..........quay trục chính theo  hướng thuận.M04...........quay trục chính theo  hướng nghịch.M05...........dừng trục chính. 1) Không được sử dụng...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 26 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M02, M30 trong lập trình CNC( lệnh kết thúc chương trình và lặp lại chương trình)

Dạy CNC_Bài 26 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M02, M30 trong lập trình CNC( lệnh kết thúc chương trình và lặp lại chương trình)

thongnd 03/08/2017 0
Khi M02 hoặc M30 được thực hiện.1. Tất cả các hoạt dộng  của máy dừng. - Chuyển động quay trục chính dừng - Di chuyển dọc  trục dừng. - Dừng bơm dung dịch tưới nguội.2. NC được Reset lại -Trong trạng thái  Reset lại, các mã G quay trạng thái như khi máy được đóng điện.Tuy nhiên, các lệnh G54 đ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 25 :Sử dụng lệnh M00, M01 Dừng chương trình và dừng lựa chọn trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 25 :Sử dụng lệnh M00, M01 Dừng chương trình và dừng lựa chọn trong lập trình CNC

thongnd 03/08/2017 0
 Khi sử dụng M00 trong quá trình hoạt động, máy sẽ dừng vô điều kiện.Trục chính quay, chuyển động của các trục,dung dịch làm nguội cũng được dừng. Chương trình sẽ dừng tại bất kỳ vị trí nào có lệnh M00. Khác với M00, M01 chỉ có hiệu lực khi phím dừng trên bảng điều khiển chuyển sang OFF. Nếu phí...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 24 : Giới thiệu bảng mã M trong lập trỉnh CNC .

Dạy CNC_Bài 24 : Giới thiệu bảng mã M trong lập trỉnh CNC .

thongnd 02/08/2017 0
  Mã M cũng được gọi là mã lệnh phụ, điều khiển dòng chương trình, đồng thời nó cũng được gọi là mã lệnh hỗ trợ cho mã lệnh G. Không sử dụng M31 và M32 trừ khi việc sử dụng những khối lệnh này cần thiết cho việc xử lý hoặc khởi động lại các hoạt động bị gián đoạn vì sự cố. Chú ý : 1....
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 23 :Hướng dẫn sử dụng lệnh G54-G59 trong lập trình CNC ( lệnh lựa chọn hệ tọa độ phôi)

Dạy CNC_Bài 23 :Hướng dẫn sử dụng lệnh G54-G59 trong lập trình CNC ( lệnh lựa chọn hệ tọa độ phôi)

thongnd 02/08/2017 0
 Quá trình “đặt gốc hệ toạ độ gia công” có nghĩa là làm cho hệ NC hiểu được điểm O phôi. Có thể đặt tới 6 hệ toạ độ phôi để gọi một trong các hệ toạ độ đó và sử dụng bằng mã lệnh G. Chú ý : Thông thường, giá trị của Z trong hệ toạ độ phôi được đặt là “0”. Cấu trúc lệnh : (G90),G54(G55,...
Chi tiết

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...