Blog

RSS Feed
Dạy CNC_Bài 22 :Lệnh G53 lựa chọn hệ tọa độ máy.

Dạy CNC_Bài 22 :Lệnh G53 lựa chọn hệ tọa độ máy.

thongnd 01/08/2017 0
 Toạ độ của máy là toạ độ tính so với  điểm gốc  của  máy. Đối với các máy được trang bị Sensor hoặc sử dụng các đồ gá chuyên dùng, có thể di chuyển dụng cụ tới một vị trí của đồ gá với tốc độ chạy dao nhanh, trong hệ toạ độ máy G53. Cũng  có thể dùng G53 để di chuyển bàn máy tới trung tâm máy t...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 21 : Hướng dẫn sử dụng lệnh G43 ,G44 ,G49 trong lập trình CNC (lệnh Bù chiều dài dụng cụ)

Dạy CNC_Bài 21 : Hướng dẫn sử dụng lệnh G43 ,G44 ,G49 trong lập trình CNC (lệnh Bù chiều dài dụng cụ)

thongnd 01/08/2017 0
 Lệnh G43 ,G44 được sử dụng để xác định mũi dụng cụ theo trục Z. Do chiều dài của các dụng cụ khác nhau nên khi gia công cần định nghĩa lại tọa độ mũi từng dụng cụ cho thống nhất, bằng cách sử dụng mã lệnh bù dụng cụ này Mori Seiki chỉ sử dụng G43. Trong một chương trình, lệnh vị trí dụng cụ the...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 20 :Hướng dẫn sử dụng lệnh G40 ,G41 ,G42 trong lập trình CNC (lệnh Bù bán kính dụng cụ)

Dạy CNC_Bài 20 :Hướng dẫn sử dụng lệnh G40 ,G41 ,G42 trong lập trình CNC (lệnh Bù bán kính dụng cụ)

thongnd 01/08/2017 0
 Bù bán kính dụng cụ có nghĩa là xê dịch đường chạy dao sang bên trái hoặc phải từ đường chạy dao lập trình. Thông thường, việc bù bán kính dụng cụ sử dụng khi gia công pocket hay phay contour, có sử dụng dao phay ngón để gia công theo hình dáng trên bản vẽ. Quá trình sử dụng mã lệnh bù dao để g...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 19 : Trở về điểm gốc chính của máy, hoặc gốc thứ hai, thứ 3, thứ 4 của máy.

Dạy CNC_Bài 19 : Trở về điểm gốc chính của máy, hoặc gốc thứ hai, thứ 3, thứ 4 của máy.

thongnd 01/08/2017 0
 Sử dụng lệnh G30,G28 để trở về các gốc máy Để tránh quá trình trở về dụng cụ có thể va vào phôi, đồ gá.., dụng cụ sẽ di chuyển thẳng từ điểm hiện tại về vị trí gốc  máy  chỉ định. Lệnh này được sử dụng khi cần thay dao,  đổi phôi, làm sạch phôi hoặc  đổi bàn máy  APC (APC – hệ thống  đổi bàn má...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 18 : Hướng dẫn sử dụng lệnh G17 G18 G19 trong lập trình CNC (lựa chọn mặt phẳng gia công)

Dạy CNC_Bài 18 : Hướng dẫn sử dụng lệnh G17 G18 G19 trong lập trình CNC (lựa chọn mặt phẳng gia công)

thongnd 01/08/2017 0
 Để thực hiện nội suy cung tròn, bù bán kính dụng cụ, quay hệ toạ độ , sao chép theo góc quay, sao chép song song, và khoan, cần thiết phải chọn mặt phẳng làm việc . Thông thường sử dụng mặt phẳng XY bằng cách gọi lệnh G17. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp phải được thực hiện trên các mặt phẳng ZX...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 17 : Hướng dẫn sử dụng lệnh G04 trong lập trình CNC.

Dạy CNC_Bài 17 : Hướng dẫn sử dụng lệnh G04 trong lập trình CNC.

thongnd 01/08/2017 0
Lệnh G04 sử dụng để dừng tạm thời một chương trình trong quá trình gia công một cách tự động trong một khoảng thời gian xác định. Mã lệnh này được gọi là mã lệnh dừng. Sử dụng mã lệnh dừng chuyển động của các trục tại mặt đáy lỗ gia công ,Trục chính vẫn quay. Bằng việc duy trì tốc độ quay tại đáy ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 16 : Hướng dẫn và thực hành lệnh G02, G03 cắt phôi theo cung tròn

Dạy CNC_Bài 16 : Hướng dẫn và thực hành lệnh G02, G03 cắt phôi theo cung tròn

thongnd 29/07/2017 0
G02, G03 được sử dụng khi gia công cung tròn .Cấu trúc lệnh : 1. Nội suy cung tròn trên mặt phẳng XY: G17 G02(G03) X_Y_I_J_F_;G17 G02(G03) X_Y_R_F_;2. Nội suy cung tròn trên mặt phẳng ZX: G18 G02(G03) X_Z_I_K_F_;G18 G02(G03) X_Z_R_F_;2. Nội suy cung tròn trên mặt phẳng ZY: G19 G0...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 15 : Dùng G01 chạy dao theo đường thẳng với chế độ cắt

Dạy CNC_Bài 15 : Dùng G01 chạy dao theo đường thẳng với chế độ cắt

thongnd 29/07/2017 0
Sử dụng lệnh G01, dụng cụ chạy theo đường thẳng để gia côngTốc độ tiến dao xác định bằng giá trị ghi sau mã F, chính là tốc độ tiến dụng cụ trong một phút.Lệnh này được sử dụng cho phay mặt đầu, phay hốc sử dụng dao phay ngón hoặc dao hốc có gắn mảnh cắt. Cấu trúc lệnh G01 :  G01 X_Y_Z_F...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 14 : Chế độ chạy không cắt G00 và bài tập minh họa

Dạy CNC_Bài 14 : Chế độ chạy không cắt G00 và bài tập minh họa

thongnd 29/07/2017 0
 Khi sử dụng khối lệnh G00, tất cả các lệnh chuyển động đều thực hiện với tốc độ chạy dao nhanh nhất.Mã G00 thường  xuyên được sử dụng trong 4 hoạt động sau:1. Di chuyển tới điểm bắt  đầu gia công (di chuyển dụng cụ đến gần phôi)2. Sau quá trình cắt gọt : Rút dao ra khỏi phôi ,khi cắt gọ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 13 : Cách sử dụng dạng toạ độ G90 ,G91 và các bài tập minh họa

Dạy CNC_Bài 13 : Cách sử dụng dạng toạ độ G90 ,G91 và các bài tập minh họa

thongnd 29/07/2017 0
 Những mã  lệnh nhằm   xác  định dạng chuyển động từ  vị trí hiện tại tới vị trítiếp theo  (điểm  đích)(1). Chuyển động trong toạ độ tuyệt đối ……. G90(2). Chuyển động trong  toạ độ gia số ……....G91Câu lệnh với hệ toạ độ tuyệt đối  G90:Khối lệnh tuyệt đối xác  định toạ độ điểm đích the...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 12 : Vai trò và cách sử dụng các mã G-code đầy đủ nhất

Dạy CNC_Bài 12 : Vai trò và cách sử dụng các mã G-code đầy đủ nhất

thongnd 29/07/2017 0
  Mã G có thể coi là mã  lệnh chuẩn bị. Mã G, bao gồm các địa chỉ G và giá trị số, sau đó xác định các phương pháp gia công và chuyển động trên các trục trong một câu lệnh. Hệ NC sẽ thiết lập các dạng điều khiển để đáp ứng mã G được chỉ ra.Giá trị số theo sau địa chỉ G định nghĩa các lệnh, đ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 11 : Những chú ý khi lập một chương trình CNC

Dạy CNC_Bài 11 : Những chú ý khi lập một chương trình CNC

thongnd 28/07/2017 0
 1. Số chương trình:Tất cả các số chương trình phải trong khoảng 4 chữ số.  Tuy nhiên, không cần thiết phải viết đầy đủ cả 4 chữ số.  Một số chương trình được nhập ít hơn bốn chữ số sẽ được nhận ra và hiển thị thành một số bốn chữ số sau khi được nhập vào NC. Nếu nhập vào là “O1”, NC sẽ nhận r...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 10 : Cấu trúc của một chương trình CNC căn bản

Dạy CNC_Bài 10 : Cấu trúc của một chương trình CNC căn bản

thongnd 28/07/2017 0
Đây là mẫu chương trình khi lập chương trình cho các dụng cụ ( phay bề mặt ,phay ngón ...)   ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 9 : Tìm hiểu các dạng mã lệnh khi lập trình trên máy CNC

Dạy CNC_Bài 9 : Tìm hiểu các dạng mã lệnh khi lập trình trên máy CNC

thongnd 28/07/2017 0
 Một chương trình đã được lập bằng cách sử dụng ký tự và chữ số. Các mã lệnh G,M,S,F,T,D,và H là thể hiện các chức năng chính.Chi tiết về các mã lệnh này sẽ được trình bày ở những bài học tiếp theo và các chương kế tiếp .Bảng dưới đây sẽ khái quát các chức năng trên: Từ và địa chỉ:Bả...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 8 :Tìm hiểu chế độ cắt khi lập trình và vận hành máy CNC.

Dạy CNC_Bài 8 :Tìm hiểu chế độ cắt khi lập trình và vận hành máy CNC.

thongnd 28/07/2017 0
 Các  điều kiện cắt gọt được thiết lập khi lập chương trình có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn, hiệu suất và độ chính xác gia công, được chọn khi lập chương trình. Các điều kiện này phải được kiểm tra cẩn thận.Sau đây là 4 điều kiện cắt gọt cần phải quan tâm khi gia công     1.Tốc độ trục c...
Chi tiết

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...