Điều khoản và điều kiện

Chào mừng quý khách đến với website cachdung.com

 

Khi truy cập vào website để tham khảo hoặc mua hàng, quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của bản Thoả thuận này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc theo bản Thoả thuận.  Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bản thoả thuận này, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua email tivicad@gmail.com

 

 

Thỏa thuận sử dụng

 

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, mua các sản phẩm trên cachdung.com thì chúng tôi được quyền quản lý và sử dụng thông tin khách hàng. Khách hàng mùa sản phẩm hay sử dụng dịch vụ tại đây sẽ tuân theo đúng những quy định của cachdung và chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ những gì đã đưa ra trên các trang sản phẩm hay dịch vụ. 

 

Quyền và trách nhiệm của quý khách

 

 • Các trách nhiệm của quý khách trong việc đăng ký tài khoản
 • Quý khách có thể mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của cachdung.com mà không cần đăng ký tài khoản thành viên.
 • Quý khách đồng ý cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin:
 • Cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân quý khách khi đặt hàng, mua hàng và thanh toán tại website Nếu quý khách cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin thật, không đầy đủ, hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng… tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với quý khách.
 • Như đã nói ở trên, quý khách có thể sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà quý khách không cần phải đăng ký tài khoản. Trong trường hợp đó, danh tính của quý khách sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà himi cho là thích hợp, ví dụ như thông tin khai báo khi đặt hàng, hoặc việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của quý khách, do người điều hành mạng của quý khách cung cấp. 

 

Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật

 

 • Thông tin về tài khoản của quý khách bao gồm tên đăng nhập, tên đầy đủ, điện thoại chúng tôi sẽ lưu trong đơn hàng để phục vụ cho việc thanh toán & giao hàng đến quý khách. Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật. Bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 • Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.
 • Các trách nhiệm của quý khách khi sử dụng dịch vụ hoặc đặt mua hàng hóa của Trần Yến Khi truy cập tới website, quý khách có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập tới website tranyen.com.
 • Quý khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website tranyen.com với các mục đích hợp pháp như bao gồm tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do himi.vn cung cấp. Quý khách có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc quý khách sử dụng dịch vụ, hàng hoá do website tranyen.com cung cấp Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, quý khách nối modem, máy tính hoặc các thiết bị khác của quý khách tới website himi.vn

 

Quý khách đồng ý sẽ không:

 

 • Hạn chế hoặc ngăn cản quý khách khác sử dụng và hưởng các tính năng mà công ty cung cấp cho khách hàng
 • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác làm ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống himi.vn
 • Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ trên website (loại trừ các nội dung thuộc sở hữu của quý khách), hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website