text_on
5 ( 5 / 5 )
hướng dẫn rất cụ thể chi tiết, video dễ nhìn, phù hợp vs người mới bắt đầu, dù e cài bản 2017
text_on
5 ( 5 / 5 )
Đối với những người mới bắt đầu học những phần mềm như thế này thì rất khó, nhưng với bộ DVD này thì không còn khó khăn nữa, từng video hướng dẫn rất kỹ và dễ hiểu, học rất nhanh