text_on
5 ( 5 / 5 )
rất hay ạ, rất dễ hiểu, dễ hình dung...