GIA CÔNG NHIỀU TRỤC SOLIDCAM 2013

150.000 

  • Gọi để đặt hàng nhanh: 038.811.4282
  • Mua trực tiếp: 163 Nguyễn Bá Tòng, P11, Tân Bình, TP.HCM

HỖ TRỢ ONLINE

Mr. Thiện: 038.811.4282
Ms.Tình: 0282.2537830
Mail: tivicad@gmail.com
 

KHÁCH HÀNG Ở NƯỚC NGOÀI MUA HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Bước 1: Thanh toán tiền (bằng những cách sau)

  • Thanh toán qua Paypal
  • Nhờ người trong tại Việt Nam thanh tóan qua ngân hàng hoặc đến trực tiếp địa chỉ trung tâm thanh toán

Bước 2: Công ty sẽ gửi File tài liệu (Đối với sách) hoặc File Video (Đối với sản sản phẩm DVD) qua Email của người nhận (Ở nước ngoài)

► Lưu ý: Mọi thắc mắc cũng như liên lạc để thanh toán vui lòng liên lạc đến Email: tivicad@gmail.com

 

CẦN BIẾT

GIA CÔNG NsHIỀU TRỤC SOLIDCAM 2013

Tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng giao diện phần mềm solidcam, bạn sẽ hiểu được cách phần mềm làm việc từ đó mới đi vào các công cụ lập trình gia công nhiều trục, phần gia công nhiều trục là phần khó, do đó bạn nên tìm hiểu tài liệu về gia công 3 trục trên solidcam trước khi chuyên sang phần gia công này.
Phần gia công nhiều trục cũng được chia làm 2 phần là cơ  bản và nâng cao, thứ nhất là để bạn dễ dàng học được phần cần thiết trước và nhẹ chi phí hơn là phải mua một cuốn quá đầy đủ vì khi đó chi phí khá cao, chúng tôi chia làm hai tập và giảm giá bán để bạn không có điều kiện cũng có thể mua được, và hơn hết là phần làm hai tập để có thể trình bày hết các vấn đề cần thiết và có đủ các bài tập đi kèm.
Một số chi tiết được thực hành:

Mục lục tài liệu:
Chương 1 Giới thiệu

Tích hợp phần gia công nhiều trục
Giao diện gia công  nhiều trục solidcam
Các quy trình khai báo
Chương 2 Làm việc với các hệ tọa độ
Chương 3 Hình học

3.1  Geometry…………………………………………………………………………………………………………………1
3.1.1    Drive  surface            definition……………………………………………………………….17
3.1.2  Drive surface offset ……………………………………………………………………………………18
3.1.3    Curves           definition………………………………………………………………….18
3.1.4  Work type …………………………………………………………………………………………………..19
3.1.5  Edge curve …………………………………………………………………………………………………20
3.1.6  Edge surface ………………………………………………………………………………………………20
3.1.7  Lead curve ………………………………………………………………………………………………….22
3.1.8  Start and End edge curve …………………………………………………………………………..23
3.1.9  Projection curves ……………………………………………………………………………………….26
3.2  Area………………………………………………………………………………………………………28
3.2.1  Full, avoid cuts at exact edges …………………………………………………………………….28
3.2.2  Full, start and end at exact surface edges ……………………………………………………29
3.2.3  Giới hạn cắt thông qua một hoặc 2 điểm………………………………………………………..31
3.2.4  Xác định số lớp cắt ………………………………………………………………….31
3.2.5  Extend/Trim ……………………………………………………………………………………………..33
3.2.6  Angle range ………………………………………………………………………………………………..35
3.2.7  2D Boundary ……………………………………………………………………………………………..36
3.2.8  Bo góc ……………………………………………………………………………………………37
Chương 4    Dao cụ
4.1       Khai báo dao………………………………………………………………………………………..40
4.1.1    Khai báo trục chính……………………………………………………………………………………..41
4.1.2     Khai báo tốc độ cắt ……………………………………………………………………………….41
4.1.3  Thông số chạy dao nhanh……………………………………………………………………………..43
 Chương 5.  Levels
5.1  Clearance area…………………………………………………………………………………………….46
5.1.1   Mặt …………………………………………………………………………………………………………..46
5.1.2   Trụ ……………………………………………………………………………………………………..48
5.1.3   Cầu ………………………………………………………………………………………………………..50
5.1.4  Keep initial orientation until distance …………………………………………………………50
5.1.5    Arc     fit…………………………………………………………………………………….52
5.2   Các cấp gia công……………………………………………………………………………………………52
5.2.1   Khoảng cách lùi dao……………………………………………………………………………………52
5.2.2   Khoảng cách an toàn……………………………………………………………………………53
5.2.3  Rapid retract ………………………………………………………………………………………………53
Chương 6.   Đường chạy dao
6.1  Surface quality…………………………………………………………………………………………..56
6.1.1  Cut tolerance………………………………………………………………………………………………56
6.1.2  Distance ……………………………………………………………………………………………………..57
6.1.3  Maximum Step over …………………………………………………………………………………..57
6.1.4  Scallop ………………………………………………………………………………………………………..58
6.1.5  Surface edge merge distance ………………………………………………………………………58
6.1.6  Apply outer sharp corners ………………………………………………………………………….59
6.1.7  Advanced options for surface quality …………………………………………………………60
6.1.8  3D Tool compensation ………………………………………………………………………………62
6.2  Sorting ……………………………………………………………………………………………………………………..63
6.2.1  Cutting method ………………………………………………………………………………………….63
6.2.2  Direction of machining ……………………………………………………………………………..66
6.2.3  Cut order ……………………………………………………………………………………………………67
6.2.4  Machine by …………………………………………………………………………………………………69
6.2.5  Enforce closed contours …………………………………………………………………………….69
6.2.6  Flip step over ……………………………………………………………………………………………..70
6.2.7  Start point ………………………………………………………………………………………………….70
6.3  Tool contact point ……………………………………………………………………………………………………72
6.4  Cutting side ………………………………………………………………………………………………..74
Chương 7.   Kiểm soát trục dao
7.1  Output format …………………………………………………………………………………..76
7.2  Interpolation……………………………………………………………………………………..79
7.3  Tilting strategies (Tool axis direction) ………………………………………………………………………80
7.3.1  Not to be tilted and stays normal to surface ………………………………………………80
7.3.2  Tilted relative to cutting direction ………………………………………………………………80
7.3.3    Tilted  to         surface            normal by        fixed    angle………………………………….91
7.3.4    Tilted  to         axis      by        fixed    angle…………………………………………….94
7.3.5  Rotated around axis ……………………………………………………………………………………95
7.3.6  Tilted through point …………………………………………………………………………………..96
7.3.7  Tilted through curve …………………………………………………………………………………..97
7.3.8  Tilted through lines ………………………………………………………………………………….102
7.3.9  Tilted from point away ……………………………………………………………………………..103
7.3.10  Tilted from curve away …………………………………………………………………………….104
7.3.11  Tilted relative to impeller machining layer ………………………………………………..108
7.4  Angle range……………………………………………………………………………………..110
Chương 8.  Link
8.1  Approach/Retract ………………………………………………………………………………………………….114
8.1.1  First entry …………………………………………………………………………………………………114
8.1.2  Last exit ……………………………………………………………………………………………………117
8.1.3  Home position …………………………………………………………………………………………119
8.2  Links…………………………………………………………………………………………………..120
8.2.1  Gaps along cut………………………………………………………………………………………….120
8.2.2  Links between slices …………………………………………………………………………………123
8.2.3  Links between passes ……………………………………………………………………………….126
8.3  Default Lead-In/Out…………………………………………………………………………..129
8.3.1  Type ………………………………………………………………………………………………………….129
8.3.2  Tool axis orientation …………………………………………………………………………………132
8.3.3  Approach/Retreat parameters (Use the…) ………………………………………………..133
8.3.4  Height ………………………………………………………………………………………………………135
8.3.5  Feed rate …………………………………………………………………………………………………..135
8.3.6  Same as Lead-In ……………………………………………………………………………………….135
Chương 9.  Gouge check
9.1  Gouge checking…………………………………………………………………………………..138
9.1.1  Tool ………………………………………………………………………………………………………….138
9.1.2  Geometry …………………………………………………………………………………………………139
9.1.3  Strategy …………………………………………………………………………………………………….140
9.2  Clearance data………………………………………………………………………………….155
9.2.1  Clearance ………………………………………………………………………………………………….155
9.2.2  Remaining collisions …………………………………………………………………………………160
 Chương 10.  Gia công thô và các phương pháp khác
10.1  Multi-passes………………………………………………………………………………..162
10.2  Plunging …………………………………………………………………………………………………………………165
10.3  Morph pocket ………………………………………………………………………………………………………..166
10.4  Depth cuts ……………………………………………………………………………………………………………..168
10.5  Area roughing ………………………………………………………………………………………………………..171
10.6  Rotate and translate ……………………………………………………………………………………………….174
10.7  Sorting ……………………………………………………………………………………………………………………176
10.7.1  Reverse order of passes/tool path ……………………………………………………………176
10.7.2  Connect slices by shortest distance …………………………………………………………..177
10.8     Stock  definition……………………………………………………………………………

Chương 11.   Kiểm soát đường đi dao

11.1  Angle pairs ……………………………………………………………………………………………………………..183
11.2  Point interpolation …………………………………………………………………………………………………184
11.3  Machine limits ………………………………………………………………………………………………………..185
11.4  Pole handling …………………………………………………………………………………………………………186
11.5  Move list writer ………………………………………………………………………………………………………187
11.6  Tool repositioning ………………………………………………………………………………………………….188
Chương 12. Misc. parameters
12.1  Message………………………………………………………………………………………………..191
12.2  Extra parameters…………………………………………………………………………..191
12.3  Smooth surface normals…………………………………………………………………………191
12.4  Tool center based calculation………………………………………………………………..192
Chương 13. SWARF Machining
13.1  Adding a SWARF Machining Operation ………………………………………….195
13.2  Coordsys ………………………………………………………………………………………………………………..196
13.3  Geometry……………………………………………………………………………………………………………….196
13.3.1  Synchronize with tilt lines …………………………………………………………………………197
13.3.2  Synchronize with (upper/lower) curves ……………………………………………………197
13.3.3  Synchronize with main direction ………………………………………………………………198
13.3.4  Automatic …………………………………………………………………………………………………198
13.3.5  Shortest distance  ……………………………………………………………………………………..198
13.4  Tool path parameters ……………………………………………………………………………………………..200
13.4.1  General parameters  …………………………………………………………………………………200
13.4.2  Corners parameters ………………………………………………………………………………….201
13.5  Tool axis control …………………………………………………………………………………………………….203
13.6  Gouge check ………………………………………………………………………………………………………….205
13.7  Roughing and More ……………………………………………………………………………………………….206
13.7.1  Pattern slices …………………………………………………………………………………………….206
13.7.2  Pattern layers ……………………………………………………………………………………………208
13.7.3  Sorting ……………………………………………………………………………………………………..209

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.