Dạy CNC_Bài 42 :Một số bài tập thực hành lập trình CNC

Đăng bởi thongnd 08/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Lập chương trình gia công chi tiết:

Gia công một phôi:

 

Chú ý: Nhập lượng bù bán kính dụng cụ12.5mm vào vị trí No.2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET. Sử dụng một số khác cho số bù bán kính và số bù chiều dài dụng cụ.(Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia giữa dạng bù bán kính và bù chiều dài). 

 

Gia công nhiều phôi:

Đặt 4 phôi trên bàn máy, như đã chỉ ra trong phần 2.2, lập trình chương gia công như sau:

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...