Học Autocad 2007

RSS Feed

Dù phần mềm Autocad 2007 có mặt khá sớm nhưng vẫn được nhiều người sử dụng tới ngày nay, nếu không sử dụng quá nhiều các lệnh phức tạp thì bạn có thể sử dụng CAD 2007 vừa ổn định, ít tốn tài nguyên máy và cũng khá dễ sử dụng

Học Autocad 2007 Bài 52: Bài tập thực hành vẽ autocad 2D

Học Autocad 2007 Bài 52: Bài tập thực hành vẽ autocad 2D

thongnd 19/08/2017 0
  Bài tập thực hành cơ bản:Bài 1: Thực hành các 2 bài tập sau:Hướng dẫn : Hình 4.a: hình này ta sẽ sử dụng lệnh line (L) để vẽ các đường biên ở ngoài.  Sau đó vẽ 1 hình tròn tại tâm điểm A sau đó dùng lệnh Move(M) di chuyển hình tròn theo trục X=50 và trục Y=40 theo đúng đề bài...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 51: Bảng liệt kê các phím tắt trên autocad phần 3

Học Autocad 2007 Bài 51: Bảng liệt kê các phím tắt trên autocad phần 3

thongnd 19/08/2017 0
  Bảng liệt kê các phím tắt trên autocad phần 3:...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 50:Bảng liệt kê các phím tắt trên autocad phần 2

Học Autocad 2007 Bài 50:Bảng liệt kê các phím tắt trên autocad phần 2

thongnd 19/08/2017 0
 Bảng liệt kê các phím tắt trên autocad phần 2:  ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 49:Bản liệt kê các phím tắt trên autocad phần 1

Học Autocad 2007 Bài 49:Bản liệt kê các phím tắt trên autocad phần 1

thongnd 19/08/2017 0
  Bảng phím tắt trong AUTOCAD :   ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 48:Lệnh phá vỡ block

Học Autocad 2007 Bài 48:Lệnh phá vỡ block

thongnd 18/08/2017 0
 Block được chèn vào bản vẽ là một đối tượng của AutoCAD. Để Block bị phá vỡ  ngay khi chèn,  ta có thể  chọn nút Explode trên  hộp thoại  Insert hoặc  sau khi chèn  ta thực hiện các  lệnh Explode hoặc Xplode. Tuy nhiên trong đa số trường hợp ta không nên phá vỡ block, ngoại trừ khi cần định ngh...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 47:Lệnh lưu Block thành File để sử dụng nhiều lần

Học Autocad 2007 Bài 47:Lệnh lưu Block thành File để sử dụng nhiều lần

thongnd 18/08/2017 0
 Lệnh lưu Block thành File để dùng  nhiều lần (lệnh Wblock)   Lệnh Wblock (Write block to file) sử dụng để lưu một block hoặc một số đối tượng của bản vẽ hiện hành thành một file bản vẽ mới.  Block được lưu thành file phải nằm trong bản vẽ hiện hành. File bản vẽ sau khi đu7ợc tạo bằng lện...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 46:Cách cập nhật đường dẫn cho Block

Học Autocad 2007 Bài 46:Cách cập nhật đường dẫn cho Block

thongnd 18/08/2017 0
 Nếu bạn nhập tên block cần chèn mà không nhập đường dẫn (path) thì AutoCAD đầu tiên sẽ tìm kiếm  trong dữ liệu bản vẽ hiện hành  có tên  block hoặc file bản vẽ bạn  vừa nhập không. Nếu không tìm được thì AutoCAD sẽ tìm tên file trong các đường dẫn hiện có. Nếu AutoCAD tìm được file này thì sẽ s...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 45:Trình tự chèn block hoặc file vào bản vẽ hiện hành

Học Autocad 2007 Bài 45:Trình tự chèn block hoặc file vào bản vẽ hiện hành

thongnd 18/08/2017 0
Để chèn block và file bản vẽ, ta thực hiện theo trình tự sau:- Thực hiện lệnh Insert (hoặc từ Insert menu chọn Block…) sẽ xuất hiện hộp thoại Insert. - Nhập tên block hoặc tên file (với đường dẫn) tại ô soạn thảo Name. - Nếu không nhớ tên block hoặc file, ta có thể chọn từ danh sách hoặc chọn nú...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 44: Hướng dẫn sử dụng lệnh chèn Block vào bản vẽ

Học Autocad 2007 Bài 44: Hướng dẫn sử dụng lệnh chèn Block vào bản vẽ

thongnd 18/08/2017 0
     Sau khi tạo block thì ta có thể chèn nó vào bản vẽ hiện hành tại vị trí bất  kỳ. Ngoài ra ta còn có thể chèn bản vẽ bất kỳ vào bản vẽ hiện hành. Ta có thể chèn một block hoặc file bản vẽ (lệnh Insert, -Insert), chèn nhiều block sắp xếp theo dãy (lệnh Minsert) hoặc chèn block tại các điểm ch...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 43:Trình tự tạo block bằng hộp thoại Block Denifition

Học Autocad 2007 Bài 43:Trình tự tạo block bằng hộp thoại Block Denifition

thongnd 18/08/2017 0
 Để tạo block ta thực hiện theo trình tự sau: -Thực hiện lệnh Block (hoặc từ Draw menu chọn Block>Make..), hộp thoại Block Denifition xuất hiện. -Nhập tên block vào ô soạn thảo Name, ví dụ GHE. -Chọn nút Select Objects< sẽ tạm thời đóng hộp thoại để trở về vùng đồ hoạ bản vẽ và sử dụ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 42:Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo khối block

Học Autocad 2007 Bài 42:Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo khối block

thongnd 18/08/2017 0
Lệnh tạo khối Block Sau khi sử dụng các phương pháp tạo một hình hình học, ta sử dụng lệnh Block hoặc  để nhóm chúng lại thành một đối tượng duy nhất gọi là block. Block là tham khảo bên trong bản vẽ, Bạn có thể sử dụng các phương pháp sau để tạo block: - Kết hợp các đối tượng để tạo định nghĩ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh hiệu chỉnh kích thước

Học Autocad 2007 Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh hiệu chỉnh kích thước

thongnd 18/08/2017 0
 1.Lệnh Dimtedit thay đổi vị trí và phương của chữ số kích thước: Lệnh Dimtedit cho phép ta thay đổi vị trí và phương của chữ số kích thước của một kích Thước liên kết.Command : Dimtedit↵ Select Dimension:                                                     - Chọn kích thước cần hiệu chỉ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 40:Các lệnh ghi kích thước khác

Học Autocad 2007 Bài 40:Các lệnh ghi kích thước khác

thongnd 18/08/2017 0
 1. Lệnh DimAngular (DAN) ghi kích thước góc: Lệnh Dimangular dùng để ghi kích thước góc. a.Ghi kích thước góc giữa hai đoạn thẳng:Ghi kích thước góc giữa hai đoạn thẳng P1P2 và P1P3. Command : DAN↵                          Hoặc Dimangular Select arc, circle, line or :            Chọ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 39:Các lệnh ghi kích thước hướng tâm

Học Autocad 2007 Bài 39:Các lệnh ghi kích thước hướng tâm

thongnd 18/08/2017 0
 Để ghi kích thước đường kính đường tròn (circle) hoặc cung tròn (arc) có góc ở tâm lớn hơn 180° dùng lệnh Dimdiameter, để ghi kích thước bán kính cung tròn có góc ở tâm nhỏ hơn 180° ta sử dụng lệnh Dimradius. a. Lệnh DimDiameter (DDI) ghi kích thước đường kính: Lệnh Dimdiameter dùng đ...
Chi tiết
Học Autocad 2007 Bài 38: Hướng dẫn sử dụng lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp

Học Autocad 2007 Bài 38: Hướng dẫn sử dụng lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp

thongnd 18/08/2017 0
 Lệnh DimContinue (DCO) ghi chuỗi kích thước nối tiếp với một kích thước có sẵn. Sử dụng lệnh Dimcontinue để ghi chuỗi kích thước nối tiếp. a. Nối tiếp kích thước vừa ghi :Đường gióng thứ nhất của kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) là đường gióng thứ hai của kích thước...
Chi tiết