Học Autocad 2007 Bài 37:Ghi kích thước song song với một kích thước có sẵn

 

Lệnh DimBaseline (DBA) ghi kích thước // với 1 kích thước có sẵn

 

Khi ghi chuỗi kích thước song song bằng lệnh Dimbaseline kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) có cùng đường gióng thứ nhất với kích thước vừa ghi trước đó hoặc kích thước sẵn có trên bản vẽ (gọi là đường chuẩn  kích thước hoặc chuẩn  thiết kế). Các đường kích thước cách nhau một khoảng được  định  bởi  biến DIMDLI (theo TCVN lớn  hơn 7mm) hoặc  nhập giá  trị vào  ô Baseline  Spacing  trên  trang  Lines  and  Arrows  của  hộp  thoại  New  Dimension  Styles  hoặc Override Current Style.

 

a/Kích thước cùng chuẩn với kích thước vừa ghi:

 

Nếu ta ghi chuỗi kích thước song song với kích thước vừa ghi (kích thước P1P2) thì tiến hành  như
sau:

Command : DBA↵        Hoặc Dimbaseline
. Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:         -Gốc đường gióng thứ hai P3
Dimension text = 70
. Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:         -Gốc đường gióng thứ hai P4
. Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>           -Tiếp tục chọn gốc
đường gióng thứ hai P5:
. Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:         -Tiếp tục chọn gốc
đường gióng thứ hai P6
. Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:                    -Nhấp  phím ESC
hoặc ENTER hai lần

 

b/Chọn đường chuẩn  kích thước:

 

Nếu muốn chuỗi kích thước song song với một kích thước đã có (không phải là kích thước vừa ghi) thì tại dòng nhắc đầu tiên ta nhấp ENTER.

Khi đó, dòng nhắc sau đây sẽ xuất hiện:

 

Command : DBA↵        Hoặc Dimbaseline

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:↵

Select base dimension: – Chọn đường gióng chuẩn làm đường gióng thứ nhất

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: – Gốc đường gióng thứ hai P3

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: – Gốc đường gióng thứ hai P4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.