Học CNC

RSS Feed

Hướng dẫn tự học các kiến thức nền tảng liên quan tới máy phay CNC và tiện cnc, giúp người học có thể biết được cách chọn thông số gia công, cách lên chương trình, hiểu được các mã lệnh và cách xử lý chúng

Dạy CNC_Bài 43 :Tốc độ chạy dao và tốc độ quay khi gia công cnc một số loại vật liệu.

Dạy CNC_Bài 43 :Tốc độ chạy dao và tốc độ quay khi gia công cnc một số loại vật liệu.

thongnd 08/08/2017 0
  Tốc độ quay và tốc  độ chạy dao cho  phay : Tốc độ quay và tốc độ chạy dao cho  khoan: Tốc độ quay và tốc  độ chạy dao cho  doa:  Tốc độ quay và tốc  độ chạy dao cho  taro:  ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 42 :Một số bài tập thực hành lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 42 :Một số bài tập thực hành lập trình CNC

thongnd 08/08/2017 0
 Lập chương trình gia công chi tiết:Gia công một phôi: Chú ý: Nhập lượng bù bán kính dụng cụ12.5mm vào vị trí No.2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET. Sử dụng một số khác cho số bù bán kính và số bù chiều dài dụng cụ.(Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia giữa dạng bù bán kính và bù ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 41 :Hướng dẫn sử dụng mã lệnh H trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 41 :Hướng dẫn sử dụng mã lệnh H trong lập trình CNC

thongnd 05/08/2017 0
Mã lệnh H là địa chỉ xác  định số offset sử dụng cho chức năng bù chiều dài dụng cụ (G43,G44). Sử dụng chức năng bù trong chương trình  để bù vị trí dụng cụ, vì vậy dụng cụ luôn định  vị tại vị trí lập trình mà không cần thay đôi nội dụng lập trình.Lượng bù chiều dài được nhập trên màn hình ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 40 :Một số chương trình ví dụ sử dụng lệnh G40,G41,G42 (lệnh bù bán kính dụng cụ)

Dạy CNC_Bài 40 :Một số chương trình ví dụ sử dụng lệnh G40,G41,G42 (lệnh bù bán kính dụng cụ)

thongnd 05/08/2017 0
 Một số chương trình ví dụ sử dụng chức năng bù bán kính:1/ 2/Chú ý :  Nếu không đặt G40 trong khối (7): Có những  trường hợp lập trình viên không sử dụng G40 trong khối (7) bởi vì họ hiểu nhầm rằng Start-up và Cancel mode  chỉ sử dụng một lần trong chương trình khi một phô...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 39 :Các thuật ngữ kỹ thuật sử dụng trong việc giải thích chức năng bù bán kính dụng cụ

Dạy CNC_Bài 39 :Các thuật ngữ kỹ thuật sử dụng trong việc giải thích chức năng bù bán kính dụng cụ

thongnd 05/08/2017 0
 Các thuật ngữ kỹ thuật dùng cho chức năng bù thường  dùng được giải thích như sau: Chú ý : Với hoạt động kích hoạt và huỷ bỏ chức năng bù dao,  có 2 kiểu hoạt động được cung cấp (kiểu A và B). Kiểu A được giải thích như sau  (Kiểu B tham khảo tài liệu của nhà sản xuất) .Chú ý: Trong trư...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 38 :Những yêu cầu khi sử dụng mã lệnh bù bán kính trên máy CNC

Dạy CNC_Bài 38 :Những yêu cầu khi sử dụng mã lệnh bù bán kính trên máy CNC

thongnd 05/08/2017 0
 Để sử dụng bù dao (offset) theo bán kính cắt (G40, G41 và G42), phải hiểu cách rõ cách nhập dữ liệu.Nhập vào giá trị bù dao trên bảng  TOOLOFFSET tại địa chỉ tương ứng với địa chỉ bù dao đặt sau lệnh D.  Chú ý :1.Nếu sử dụng bộ nhớ bù dao B, sẽ không có sự khác biệt giữa dữ liệu ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 37 :Hướng dẫn sử dụng mã lệnh D trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 37 :Hướng dẫn sử dụng mã lệnh D trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
Mã lệnh D xác định địa chỉ bù bán kính cho lệnh G41 và G42.Mã lệnh bù bán kính được sử dụng để bù đường chạy dao, giảm khối tốc độ tính toán khi lập trình. Lượng bù bán kính được nhập qua màn hình TOOLOFFSET. Giá trị bù nhập vào vị trí No. trên màn hình chỉ định địa chỉ bù.Màn hình TOOLOFFSET có...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 36 :Giới thiệu mã lệnh F trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 36 :Giới thiệu mã lệnh F trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
 Mã lệnh F sử dụng để điều khiển tốc độ tiến dao.F_ ; .....................Tốc độ tiến dao (mm/phút) Chú ý :1)Trong chương trình, Lệnh F luôn có hiệu lực cho đến khi một lệnh F tiếp theo  được chỉ ra. 2)Giá  trị chạy dao chỉ định sau  địa chỉ F đạt được đúng giá  trị của  nó chỉ khi cô...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 35 :Giới thiệu mã lệnh S trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 35 :Giới thiệu mã lệnh S trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
Mã lệnh S điều khiển tốc độ trục chính. Tốc độ trục chính được đặt trực tiệp bởi giá trị sau địa chỉ S. S_M03 (M04); S:Đặt tốc độ trục chính  (v/ phút);M03 (M04): Đặt chiều quay M03 : Quay thuận. M04 : Quay nghịch 1.Tốc  độ trục chính được đặt theo đơn vị vòng/phút. 2.Tốc độ trục chính...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 34 :Giới thiệu mã lệnh T trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 34 :Giới thiệu mã lệnh T trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
 Mã lệnh T gọi dụng cụ tới vị trí đổi  dao.  Tên dao,  tối đa gồm  4 ký tự số sau  địa chỉ T, chỉ định dụng cụ cần gọi. Khi gọi dao,  Magazine quay, mang  dụng cụ được gọi đến vị trí đổi dao và chờ dụng cụ trên trục chính di chuyển tới vị trí đổi dao. Hoạt động của  ATC ( đổi dao tự động) gồm:...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 33 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M98, M99 trong lập trình CNC

Dạy CNC_Bài 33 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M98, M99 trong lập trình CNC

thongnd 04/08/2017 0
Từ chương trình chính, gọi chương trình con bằng M98. Trong chương trình con kết thúc bằng M99. Quan  hệ giữa chương trình chính và chương trình con được minh hoạ như hình vẽ sau. Khi thực hiện các đường cắt giống  nhau ( cùng toạ độ, cùng hình dạng) lặp đi lặp lại, đường cắt đó có thể lưu vào bộ ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 32 :Lệnh M51,M59 Bật và tắt quá trình thổi khí trên máy CNC

Dạy CNC_Bài 32 :Lệnh M51,M59 Bật và tắt quá trình thổi khí trên máy CNC

thongnd 03/08/2017 0
 M51 : Bật chức năng thổi khí.M59 : Tắt chức năng thổi khí. Quá trình thổi khí sử dụng để làm sạch phoi trên rãnh hoặc bề mặt phôi khi gia công.Cấu trúc lệnh :M51;...................................Bật quá trình thổi khí. M59;...................................Tắt quá  trình thổi khí.  ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 31 :Lệnh M33 Chu trình cất dụng cụ trên máy CNC

Dạy CNC_Bài 31 :Lệnh M33 Chu trình cất dụng cụ trên máy CNC

thongnd 03/08/2017 0
Lệnh M33 sử dụng để cất dụng cụ từ trục chính tới 1 vị trí còn trống  trên magazine.  T0; M6;  Lệnh M33 có tác dụng như hai khối lệnh  trên. M33 sử dụng để cất dụng cụ trước khi tắt máy. M33;...................................Lệnh cất dụng cụ. Chú ý : Lệnh M33 chỉ thực hiện được khi trục...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 30 :Lệnh M19, M20  trong lập trình CNC (lệnh khóa trục chính và lệnh tắt nguồn tự động )

Dạy CNC_Bài 30 :Lệnh M19, M20 trong lập trình CNC (lệnh khóa trục chính và lệnh tắt nguồn tự động )

thongnd 03/08/2017 0
M19 khóa trục chính:Sử dụng M19 để dừng quay trục chính tại một vị trí cố định. Khi lắp đầu khoét lên trục chính, sử dụng chu trình khoét G76 hoặc G87, M19 được sử dụng trong chế độ MDI. Khi gọi chu trình G76 hoặc G87 trục chính sẽ được quay tới vị trí phù hợp với  vị trí của  trục dao khoét và ...
Chi tiết
Dạy CNC_Bài 29 : Hướng dẫn sử dụng lệnh M08,M09 trong lập trình CNC (lệnh bật tắt dung dịch tưới nguội)

Dạy CNC_Bài 29 : Hướng dẫn sử dụng lệnh M08,M09 trong lập trình CNC (lệnh bật tắt dung dịch tưới nguội)

thongnd 03/08/2017 0
 M08;...........Bật dung dịch làm nguội. M09;...........Tắt dung dịch làm nguội.  Chú ý : 1. Không được đổi dụng cụ khi dung dịch trơn nguội đang phun. 2. Nếu sử dụng dung dịch làm mát, phải chắc chắn thùng dung dịch phải còn đủ. *Điều khiển dung dịch làm nguội thông qua phím điều ...
Chi tiết