Dạy CNC_Bài 34 :Giới thiệu mã lệnh T trong lập trình CNC

 

Mã lệnh T gọi dụng cụ tới vị trí đổi  dao.  Tên dao,  tối đa gồm  4 ký tự số sau  địa chỉ T, chỉ định dụng cụ cần gọi. Khi gọi dao,  Magazine quay, mang  dụng cụ được gọi đến vị trí đổi dao và chờ dụng cụ trên trục chính di chuyển tới vị trí đổi dao.
Hoạt động của  ATC ( đổi dao tự động) gồm:

Lựa chọn dụng cụ (mã lệnh T) + Đổi dụng cụ (M06).

Dụng cụ được gọi theo phương pháp bộ nhớ ngẫu nhiên……..
Trong phương pháp bộ nhớ ngẫu nhiên, dụng cụ ban đầu được xắp xếp theo  từng nhóm  kích thước khi đăng ký đường kính lớn,  trung bình và nhỏ. Trong chu trình đổi dụng cụ, Magazine quay đưa một vị trí còn trống trên magzine, cùng nhóm  kích thước với  dụng cụ trên trục chính, tới vị trí gần nhất cạnh vị trí đổi  dụng cụ. Khi dụng cụ có đường kính lớn trả về từ trục chính, vị trí trống  trên magazine (vị trí được đăng ký cho nhóm  đường kính lớn và đang nằm gần vị trí thay dung cụ) được đánh số.
Phương  pháp này sử dụng để rút ngắn thời gian đổi dụng cụ.

 

1.Khi lắp dụng cụ, phải kiểm tra giới hạn của dụng cụ và chắc chắn rằng
dụng cụ đã được sắp xếp hợp lý tránh  gây ra va đập trong khi thay dụng cụ. Nếu bạn quan sát nhầm giới hạn của dụng cụ, các dụng cụ có thể va
đập với nhau khi thay đổi dụng cụ, và điều này có thể dẫn đến hỏng máy.

2. Chắc chắn cả 2 hốc bên cạnh hốc chứa  dụng cụ đều phải trống.  Nếu chu trình đổi dụng cụ được thực hiện bên cạnh hốc chứa  dụng cụ đường kính lớn,  sự va đập giữa các dụng cụ sẽ xảy ra giữa dụng cụ đường kính lớn và dụng cụ được chứa  trong hốc,  làm phá hỏng  máy.
T9    ;…………………. Số dụng cụ cho dụng cụ đường kính lớn (T9000 đến
T9999)

T1  to T8 ;…… Số dụng cụ cho dụng cụ đường kính trung bình
(T1000 đến T8999)
T0   ;…………………. Số dụng cụ cho dụng cụ đường kính nhỏ
(T0000 đến T0999)

3.Các hoạt động của  ATC đối với  từng nhóm  dụng cụ (phân loại theo kích thước dụng cụ) thì không giống  nhau.
Khi đổi một dụng lớn trên trục chính với 1 dụng cụ nhỏ trên magazine, quá trình xảy ra theo trình tự sau:
+ Magazine quay
(Đưa vị trí hốc chính của Magazine về chỗ đổi dụng cụ đường kính to)
+ Đổi dụng cụ
(dụng cụ đường kính to trên trục chính trở về hốc  trên magazine)
+Magazine quay
(đưa dụng cụ nhỏ trong Magazine về  vị trí hốc  chờ  lấy dao)
+ Đổi dụng cụ
( lắp dụng cụ đường kính nhỏ lên trục chính)

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.