Dạy CNC_Bài 25 :Sử dụng lệnh M00, M01 Dừng chương trình và dừng lựa chọn trong lập trình CNC

 

Khi sử dụng M00 trong quá trình hoạt động, máy sẽ dừng vô điều kiện.Trục chính quay, chuyển động của các trục,dung dịch làm nguội cũng được dừng. Chương trình sẽ dừng tại bất kỳ vị trí nào có lệnh M00. Khác với M00, M01 chỉ có hiệu lực khi phím dừng trên bảng điều khiển chuyển sang OFF. Nếu phím dừng ở chế độ ON, M01 sẽ có tác dụng như M00. Do vậy, khi M01 có hiệu lực, dung dịch làm mát, chuyển động quay và dịch chuyển trục chính sẽ bị dừng.
Khi cần thiết, đặt M01 trong chương trình tại vị trí cần dừng.  Ví dụ, sử dụng M01 khi gia công phôi thứ nhất hoặc cắt kiểm tra.
< Sử  dụng M01 và M00>
-để kiểm  tra kích thước phôi gia công.
-kiểm tra mũi dao.
-làm sạch phoi trong quá trình gia công.
M00;…….Gọi mã  lệnh dừng. M01;…….Gọi mã  lệnh dừng lựa chọn.

Khi chương trình đang được dừng bởi M00 hoặc M01, không được đổi dụng cụ không được di chuyển các trục bằng tay. Nếu đã thực hiện một hoặc hai việc trên, hãy  đưa các trục về trạng thái trước khi thay đổi. Sau  đó, các hoạt động có thể tiếp tục. Nếu như không thể đưa về trạng thái  trước đó, rất có thể sẽ xảy ra va đập giữa dụng cụ và phôi, đồ gá….. hoặc gia công sai.

 

Chú ý:

1. M00,M01 phải đươc đặt trong môt khối lệnh độc lập, không chứa các lệnh khác.
2. Đèn chỉ thị STATUS [M00/M01] sẽ sáng lên khi M01 hoặc M00 được sử dụng. Chương trình được thực hiện tiếp tục khi phím (ST) trên bảng điều khiển được ấn.
3.Khi M01,M00 được thực hiện, lệnh M03,M04 (khởi động quay trục chính) và lệnh M08 (xả dung dịch làm mát) bị ngắt. Do đó, khi sử dụng M01,M00, hết sức lưu ý vị trí đặt  2 lệnh này.
Khi khởi động lại chương trình  bị dừng bởi M00, M01, phải khởi
động lại M03, M04 hoặc M08 (nếu cần).

 

Cách thức làm việc của  M01, liên quan  đến trạng thái của phím dừng lựa chọn  trên bảng điều khiển, được giải thích dưới đây:

– Chức năng dừng lựa chọn  được bật.
Lệnh M01 sẽ được thực hiện chương trình bị dừng sau khối lệnh chứa  M01.
– Chức năng dừng lựa chọn  bị tắt.
Lệnh M01 sẽ bị bỏ qua và chương trình được thực hiện liên  tục.

 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.