Dạy CNC_Bài 27 :Hướng dẫn sử dụng lệnh M03, M04, M05 trong lập trình CNC (Quay và dừng trục chính)

 

Lệnh M03, M04 được sử dụng để khởi động trục chính với  tốc độ chỉ ra trong mã  lệnh S. Lệnh M05 được sử dụng để dừng quay trục chính.

M03 ……….quay trục chính theo  hướng thuận.

M04………..quay trục chính theo  hướng nghịch.

M05………..dừng trục chính.

 

1) Không được sử dụng M05 dừng quay trục chính khi dụng cụ đang tiếp xúc với phôi. Nếu dụng cụ dừng khi đang tiếp xúc với phôi, có thể gây mẻ dao hoặc phá hỏng  phôi.
2) Khởi động trục chính bằng lệnh M03, M04 trước khi dụng cụ cắt tiếp xúc với phôi (trừ khi trong các chu trình taro cứng ). Nếu dụng cụ bắt đầu quay trong trạng thái tiếp xúc với phôi, có thể gây mẻ dao hoặc phá hỏng phôi.

 

Chú ý: Trước khi quay trục chính bằng lệnh M03, M04, phải chỉ ra tốc độ quay bằng mã  S. Với mã S, tham khảo phần sau.

 

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.