Dạy CNC_Bài 32 :Lệnh M51,M59 Bật và tắt quá trình thổi khí trên máy CNC

Đăng bởi thongnd 03/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

M51 : Bật chức năng thổi khí.

M59 : Tắt chức năng thổi khí.
Quá trình thổi khí sử dụng để làm sạch phoi trên rãnh hoặc bề mặt phôi khi gia công.

Cấu trúc lệnh :

M51;...................................Bật quá trình thổi khí.
M59;...................................Tắt quá  trình thổi khí.

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...