Học Autocad 2007 Bài 38: Hướng dẫn sử dụng lệnh ghi chuỗi kích thước nối tiếp

 

Lệnh DimContinue (DCO) ghi chuỗi kích thước nối tiếp với một kích thước có sẵn.

 

Sử dụng lệnh Dimcontinue để ghi chuỗi kích thước nối tiếp.

 

a. Nối tiếp kích thước vừa ghi :

Đường gióng thứ nhất của kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) là đường gióng thứ hai của kích thước vừa ghi trước đó.

Command : DCO↵ Hoặc Dimcontinue
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P3
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P4
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P5
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P6
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Nhấn phím ESC kết thúc lệnh

Muốn kết thúc lệnh ta sử dụng phím ESC  hoặc ENTER hai lần.

 

b. Nối tiếp với kích thước bất kỳ :

Nếu muốn ghi kích thước nối tiếp với một kích thước hiện có trên bản vẽ (không phải là kích thước vừa ghi) tại dòng nhắc đầu tiên, ta nhập S hoặc ENTER.

Khi đó dòng nhắc sau sẽ xuất hiện:

Select continued dimension:Chọn đường gióng của kích thước đã ghi làm đường gióng thứ nhất
Các dòng nhắc tiếp theo xuất hiện như phần trên.

 

c. Ghi chuỗi kích thước góc nối tiếp:

Ta thực hiện như sau:

Command : DAN↵                          Hoặc Dimangular
– Select arc, circle, line or <specify vertex>: ↵
– Specify angle vertex:                                              Chọn đỉnh góc, ví dụ tâm vòng tròn lớn
– Specify first angle endpoint:                                 Xác định điểm cuối cạnh thứ nhất
– Specify second angle endpoint:                             Xác định điểm cuối cạnh thứ hai
– Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Chọn vị trí đường cung kích thước

Command : DCO↵ Hoặc Dimcontinue

Specify a second extension line origin or                   Chọn cạnh tiếp tại điểm P3 [Undo/Select] <Select>:
Specify a second extension line origin or                   Chọn cạnh tiếp tại điểm P4
[Undo/Select] <Select>:
Specify a second extension line origin or                  Chọn cạnh tiếp tại điểm P5 [Undo/Select] <Select>:
Specify a second extension line origin or                   Chọn cạnh tiếp tại điểm P6 [Undo/Select] <Select>:
Specify a second extension line origin or                  Chọn cạnh tiếp tại điểm P7 [Undo/Select] <Select>:
Specify a second extension line origin or                   Chọn cạnh tiếp tại điểm P8 [Undo/Select] <Select>:
Specify a second extension line origin or                   Nhấn phím ESC kết thúc lệnh
[Undo/Select] <Select>:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.