Học Autocad 2007 Bài 41:Hướng dẫn sử dụng các lệnh hiệu chỉnh kích thước

 

1.Lệnh Dimtedit thay đổi vị trí và phương của chữ số kích thước:

 

Lệnh Dimtedit cho phép ta thay đổi vị trí và phương của chữ số kích thước của một kích
Thước liên kết.

Command : Dimtedit↵
Select Dimension:                                                     – Chọn kích thước cần hiệu chỉnh
Specify new location for dimension text or            – Dời chữ số kích thước đến vị trí cần thiết
[Left/Right/Center/Home/Angle]:                           hoặc chọn L, R, C, H, A

Tại dòng nhắc … Specify new location for dimension text or  [Left /Right /Center/ Home/ Angle]:” ta dời vị trí chữ số kích thước đến vị trí cần  thiết  (lúc đó đường kích thước và đường gióng thay đổi theo) hoặc chọn một trong các lựa chọn.

 

Các lựa chọn

Left :                          Kích thước được dời sang trái.
Right :                        Kích thước được dời sang phải.
Home:                        Kích thước ở vị trí ban đầu khi ghi kích thước
Center :                      Đặt vị trí chữ số kích thước nằm giữa đường kích thước.

Angle:                        Quay chữ số kích thước, tại dòng nhắc cuối cùng khi nhập A

Enter text angle:       Nhập góc quay cho chữ số kích thước.

 

 

2.Lệnh DimEdit (DED) hiệu chỉnh vị trí, giá trị, góc quay chữ số kích thước:

 

 

Lệnh Dimedit dùng để thay đổi chữ số kích thước của kích thước đang hiển thị trên màn hình và độ nghiêng của đường gióng.

Command : DED↵ Hoặc Dimedit
Enter type of dimension editing [Home/New/ Rotate/Oblique] <Home>: 

 

Các lựa chọn

Home: 

Đưa chữ số kích thước trở về vị trí ban đầu khi ghi kích thước. Khi nhập H, xuất hiện dòng nhắc: Select object: Chọn kích thước cần hiệu chỉnh

New:

Thay đổi chữ số kích thước cho kích thước đã ghi. Khi nhập N tại dòng nhắc cuối cùng sẽ
xuất hiện hộp thoại Multiline Edit Mtext và ta nhập chữ số kích thước mới vào. Dòng nhắc sau sẽ
xuất hiện:
     Select object: Chọn kích thước cần thay đổi chữ số kích thước.
Để hiệu chỉnh giá trị chữ số kích thước ta có thể sử dụng lệnh Ddedit.

Rotate:

Tương tự lựa chọn Angle của lệnh DimtEdit

OBLique:
Tạo các đường góc xiên (góc nghiêng đường gióng với đường kích thước). Sử dụng lựa chọn Oblique để ghi kích thước hình chiếu trục đo trong bản vẽ 2D. Khi nhập O sẽ xuất hiện dòng nhắc:
Select objects: Chọn kích thước cần hiệu chỉnh
Select objects: Chọn tiếp kích thước cần hiệu chỉnh hoặc ENTER để kết  thúc việc lựa chọn
Enter oblique angle (press ENTER for none): Giá trị góc nghiêng so với đường chuẩn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.