Dạy CNC_Bài 43 :Tốc độ chạy dao và tốc độ quay khi gia công cnc một số loại vật liệu.

Đăng bởi thongnd 08/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

 

Tốc độ quay và tốc  độ chạy dao cho  phay :

 

Tốc độ quay và tốc độ chạy dao cho  khoan:

 

Tốc độ quay và tốc  độ chạy dao cho  doa:

 

 

Tốc độ quay và tốc  độ chạy dao cho  taro:

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...