Dạy CNC_Bài 9 : Tìm hiểu các dạng mã lệnh khi lập trình trên máy CNC

Đăng bởi thongnd 28/07/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Một chương trình đã được lập bằng cách sử dụng ký tự và chữ số. Các mã lệnh G,M,S,F,T,D,và H là thể hiện các chức năng chính.

Chi tiết về các mã lệnh này sẽ được trình bày ở những bài học tiếp theo và các chương kế tiếp .

Bảng dưới đây sẽ khái quát các chức năng trên:

 

Từ và địa chỉ:

Bảng dưới đây đưa ra và giải thích các Từ và Địa chỉ được sử dụng trong chương trình :

 

Bảng dưới đây giải thích sự khác biệt của Từ và Địa chỉ trong chương trình:

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...