Học Autocad 2007 Bài 16: Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình

 

1. Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset (O):

 

Lệnh Offset dùng để tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với các đối tượng
được chọn. Đối  tượng được chọn có thể là Line, Circle, Arc, Pline ……

Command : O ↵                            Vào lệnh sau đó ENTER

. Specify offset distance or [Through] : 2    – Nhập khoảng cách giữa hai đối tượng song song
. Select object to offset or <exit>:    – Chọn đối tượng cần tạo song song
. Specify point on side to offset:    – Chọn điểm bất kì về phía cần tạo đối tượng song song

. Select object to offset or <exit>    – Tiếp tục chọn đối tượng cần tạo // hoặc nhấn
phím ENTER để kết  thúc lệnh

 

Command : O ↵                            Vào lệnh sau đó ENTER:

Specify offset distance or [Through] : T           -Nếu tại dòng nhắc ta nhập T
Select object to offset or <exit>:                     -Chọn đối tượng cần tạo.

-Specify through point:                                             – Truy bắt điểm mà đối tượng mới được tạo đi qua
-Select object to offset or <exit>                               – Tiếp tục chọn đối tượng cần tạo // hoặc nhấn phím ENTER để kết                                                                                       thúc lệnh

 

2. Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim (TR):

 

Lệnh Trim dùng để xoá đoạn cuối của đối tượng được giới hạn bởi một đối tượng giao hoặc
đoạn giữa của đối tượng được giới hạn bởi hai đối tượng giao.

Command : TR ↵                           Vào lệnh sau đó ENTER
.Select objects:                                                         -Chọn đường chặn
.Select objects:                                                         -chọn tiếp đường chặn hoặc ENTER để kết  thúc việc lựa chọn đường chặn.
.Select object to trim or shift-select to extend or  -Chọn đối tượng cần xén
[Project/Edge/Undo]:
.Select object to trim or shift-select to extend or  -Tiếp tục chọn đối tượng cần xén hay
[Project/Edge/Undo]:    ENTER để kết  thúc lệnh

Xén bớt đối tượng nhưng thực chất hai đối tượng không thực sự giao nhau mà chúng chỉ
thực sự giao nhao khi kéo dài ra.

Command : TR ↵                                 Vào lệnh sau đó ENTER
-Select objects:                                                                 -Chọn đường chặn
– Select object to trim or shift-select to extend or             – Tại dòng nhắc này ta gõ chữ E
[Project/Edge/Undo]: E

-Enter an implied edge extension mode                            -Tại dòng nhắc này ta tiếp tục gõ chữ E
[Extend /No extend] <No extend>: E
– Select object to trim or shift-select to extend or             -Chọn đối tượng cần xén
[Project/Edge/Undo]:                                                          hay ENTER để kết  thúc lệnh

 

 

 

3. Lệnh cắt mở rộng Extrim:

 

 

Lệnh Extrim dùng để cắt  bỏ tất cả phần thừa ra về một phía nào  đó so với đường chặn.

Command : EXTRIM ↵          Vào lệnh sau đó ENTER
-Select objects:                                  – Chọn đường chặn
– Specify the side to trim on:            – Chọn phía cần cắt so với đường chặn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.