Học Autocad 2007 Bài 15 :Các lệnh hiệu chỉnh căn bản

 

1. Lệnh xóa đối tượng Erase (E):

 

 

Dùng để xoá các đối tượng được chọn trên bản vẽ hiện hành. Sau khi chọn đối tượng ta chỉ
cần nhấn phím ENTER thì lệnh được thực hiện.
Command : E
. Select object   – Chọn đối tượng cần xoá
. Select object   – Chọn tiếp các đối tượng cần xoá hoặc ENTER để thực hiện xoá

 

2. Lệnh phục hồi đối tượng bị xoá Oops:

 

Để phục hồi các đối tượng được xoá bằng lệnh Erase trước đó ta sử dụng lệnh Oops. Tuy nhiên lệnh lệnh này chỉ phục hồi các đối tượng bị xoá trong một lệnh Erase trước đó.

Command : Oops ↵ Vào lệnh sau đó ENTER

 

3. Lệnh huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo (U):

 

Lênh Undo để huỷ bỏ lần lượt các lệnh thực hiện trước đó.
Command : U ↵ Vào lệnh sau đó ENTER

 

4. Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo:

 

Sử dụng lệnh Redo sau các lệnh Undo để phục hồi các lệnh vũa huỷ trước đó
Command : REDO ↵ Vào lệnh sau đó ENTER

 

5. Lệnh tái tạo màn hình hay vẽ lại màn hình Redraw (R):

 

Lệnh Redraw làm mới các đối tượng trong khung nhìn hiện hành. Lệnh này dùng để xoá các dấu “+” ( gọi là các BLIPMODE) trên Viewport hiện hành

Command : R ↵    Vào lệnh sau đó ENTER
Lệnh Redrawall làm mới lại các đối tượng trong tất cả khung nhìn bản vẽ hiện hành
Command : Redrawall ↵ Vào lệnh sau đó ENTER

 

6. Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hình Regen (RE):

 

Lệnh Regen sử dụng để tính  toán và tái tại lại toàn bộ các đối tượng trên khung nhìn hiệnh hành. Tương tự là Regenall để tính toán và tái tại lại toàn bộ các đối tượng trên cả bản vẽ .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.