Học Autocad 2007 Bài 22:Các lệnh vẽ đặc biệt trong autocad

 

1.Lệnh vẽ một nửa đường thẳng (qua tâm đường tròn) RAY :

 

Command line: Ray             Draw menu chọn Ray
Lệnh này thực hiện hoàn toàn tương tự như lệnh XLine nhưng thay vì vẽ cả đường thẳng lệnh Ray sẽ chỉ vẽ nửa đường thẳng xuất phát từ điểm định nghĩa đầu tiên.

Command: Ray
Specify start point:               chọn điểm đầu tiên (điểm xuất phát)
Specify through point:         chọn điểm thứ hai (điểm định hướng cho nửa đường thẳng)
Specify through point:         chọn điểm khác (điểm định hướng cho nửa đường thẳng mới đi qua điểm (1)
Specify through point: ↵     để kết  thúc lệnh

 

2.Lệnh vẽ hình vành khăn  DONUT:

 

Command line: Donut                        Draw / Donut
Specify inside diameter of donut <current>:         Giá trị đường kính trong
Specify outside diameter of donut <current>:       Giá trị đường kính ngoài

Specify center of doughnut:                                     Toạ độ tâm

 

Hình vành khuyên sẽ được tô màu bên trong nếu giá trị của lệnh Fill là ON và ngược lại khi Fill là OFF.

 

3.Lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày TRACE :

 

Command line: Trace
Specify trace width <0.2000>:Nhập khoảng cách, hoặc vào giá trị, hoặc ↵
Specify start point: Trỏ điểm (1)
Specify next point: Trỏ điểm (2)
Specify next point: Trỏ điểm (3) hoặc ↵ để kết  thúc lệnh
Đoạn thẳng được tô khi lệnh Fill có giá trị ON

 

4.Lệnh vẽ miền được tô đặc SOLID:

 

Mỗi 2D Solid được mô tả bởi 3 hoặc 4 cạnh. Với  các hình 3 cạnh thì cách nhập tương đối đơn giản chỉ việc bấm  chọn 3 điểm liên tiếp không thẳng hàng ta sẽ có một miếng tam giác tô đặc. Riêng với hình Solid 4 cạnh khi khai báo điểm phải chú ý thứ tự điểm nhập  vào.  Nếu điểm (1) – (2) là mô tả cạnh thứ nhất thì (3) – (4) là mô tả cạnh đối diện nhưng phải có cùng hướng với (1) – (2)

Command line: Solid
SOLID Specify first point:  bấm chọn điểm (1)

Specify second point:           bấm chọn điểm (2)

Specify third point:              bấm chọn điểm (3)
Specify fourth point or <exit>: bấm chọn điểm (4) hoặc ↵ để kết  thúc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.