Dạy CNC_Bài 7 : Giới thiệu các loại toạ độ trong lập trình CNC

 

Để xác định chuyển động của dụng cụ cắt từ điểm hiện tại tới điểm tiếp theo (điểm đích ), sử dụng 2 kiểu lệnh sau đây :

1. Lệnh tuyệt đối .

2. Lệnh gia số.

Khi viết chương trình, phải hiểu rõ bản chất của từng loại toạ độ này, để sử dụng hợp lý.

 

1. Lệnh tuyệt đối:

Lệnh tuyệt đối định nghĩa tọa độ một điểm bằng khoảng cách, có dấu (+) ,(-) xác định, từ điểm gốc phôi (X0,Y0,Z0).

Chế độ lệnh tuyệt đối được xác định với lệnh G90.

   a/ Lệnh với hệ tọa độ tuyệt đối :(1)

Toạ độ của điểm (1) và (2) viết trong hệ tọa độ tuyệt đối:

 

 

b/Lập trình theo hệ tọa độ tuyệt đối:(2)

 

 

2. Lệnh gia số:

Lệnh gia số định nghĩa toạ độ một điểm bằng cách chỉ ra khoảng cách di chuyển tới điểm đích từ điểm hiện tại.Chiều dương chỉ ra rằng điểm đó nằm theo hướng dương so với điểm hiện tại.

Chế độ lệnh gia số được xác định với lệnh G91.

  a/Diễn tả lệnh gia số (1):

Sử dụng lệnh gia số để di chuyển dụng cụ từ điểm (1) đến điểm (2).

 

b/Diễn tả lệnh gia số (2):

Sử dụng lệnh gia số di chuyển ua các điểm (1),(2),(3) và (4).

 

 

3. Tóm tắt:

Sự khác nhau giữa lập trình theo tọa độ tuyệt đối và gia số được tóm tắt theo bảng dưới đây :

Chú ý :   Nói chung một chương trình thường được viết theo lệnh tuyệt đối .Lệnh gia số thường được sử dụng khi lập trình gia công những phần lặp đi lặp lại theo từng bước cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.