Dạy CNC_Bài 13 : Cách sử dụng dạng toạ độ G90 ,G91 và các bài tập minh họa

 

Những mã  lệnh nhằm   xác  định dạng chuyển động từ  vị trí hiện tại tới vị trí

tiếp theo  (điểm  đích)

(1). Chuyển động trong toạ độ tuyệt đối ……. G90

(2). Chuyển động trong  toạ độ gia số ……….G91

Câu lệnh với hệ toạ độ tuyệt đối  G90:

Khối lệnh tuyệt đối xác  định toạ độ điểm đích theo  hệ toạ độ của  gốc  phôi

(X0,Y0,Z0).

 

Câu lệnh đặt hệ  toạ độ gia số  G91:

Lệnh với hệ toạ độ gia số định nghĩa toạ độ điểm đích bằng hành trình cần di chuyển trên các trục để tới điểm đó tính từ vị trí hiện tại. Chiều dương chỉ ra rằng vị trí điểm tiếp theo  nằm theo  hướng dương so với  điểm hiện tại.

 

 

* Lệnh :

a/Khối lệnh tuyệt đối : G90 X_Y_Z_;

b/Khối lệnh gia số : G91 X_Y_Z_;

G90 : Ra lệnh làm việc với hệ tọa độ tuyệt đối

G91 : Ra lệnh làm việc với hệ tọa độ gia số ( tương đối)

X,Y,Z:    Chỉ ra hướng và khoảng cách tới điểm đích tính từ gốc phôi ( G90)

Chỉ ra hướng và khoảng cách tới điểm đích tính từ điểm hiện tại (G91)

Chú ý :  Khi đã sử dụng G90, nó sẽ có hiệu lực kho đến khi G91 được sử dụng trong chương trình.Tương tự như vậy, G91 sẽ có hiệu lực, nếu được chỉ ra trong chương trình ,cho đến khi đưa ra G90.Những mã  G như vậy được gọi là mã  G module.

Đối  với  nhóm  mã  G, tham khảo B-1(1.)

Ký hiệu chiều dương (+) có thể bỏ qua ,ký tự (-)  phải ghi đầy đủ.

X+10.0————- X10.0             Y+10.0—————— Y10.0

 

Bài luyện tập :

1/ Lập trình sử dụng G90 và G91 từ điểm (1) đến điểm (2):

 

2/ Chương trình sử dụng G90 và G91 :

 

3/ Chương trình sử dụng G90 và G91 :

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.