Dạy CNC_Bài 6 : Cách xác định gốc gia công của phôi trên máy CNC

 

Điểm gốc phôi :

Khi đưa ra lệnh ”di chuyển dụng cụ cắt tới điểm A”, ví dụ, nếu không có

điểm tham chiếu, máy sẽ không thể tìm được toạ độ điểm A.

Điểm tham chiếu được thiết lập cho chương trình được gọi là điểm gốc phôi, điểm (X0,Y0,Z0).

Trong chương trình, giá trị toạ độ (X,Y,Z) được tham chiếu với điểm gốc phôi. Theo đó, gốc phôi phải được xác định rõ ràng.

Điểm gốc phôi nên được xác định tại điểm mà có thể xác định một cách thuận tiện. Việc xác định gốc phôi làm cho cho việc lập trình trở lên dễ dàng cũng như là đảm bảo độ chính xác.

Trên bản vẽ, gốc phôi được ký hiệu như sau:     

 

Ví dụ về đặt điểm gốc phôi :

a/ Ví dụ về đặt gốc phôi tại tâm để dễ dàng tính toán toạ độ tâm lỗ, hoặc các hốc tròn (pocket):

b/ Khi dạng hình học của chi tiết gia công có tính đối xứng, chọn gốc phôi như hình vẽ để tính toán toạ độ dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.