Dạy CNC_Bài 10 : Cấu trúc của một chương trình CNC căn bản

Đăng bởi thongnd 28/07/2017 0 Bình luận Học CNC,

Đây là mẫu chương trình khi lập chương trình cho các dụng cụ ( phay bề mặt ,phay ngón ...)

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...