Dạy CNC_Bài 5 : Điều khiển và định hướng các trục trên máy CNC

 

 

1. Di chuyển theo các trục điều khiển:

Trong  phần này sẽ định nghĩa các trục và cách xác định các trục trong chương trình.

* Loạt máy MV,SV,SVD:

Các trục điều khiển và hướng của chúng được xác định như sau:

 

 

 

2. Diễn tả chuyển động các trục trong chương trình:

Với loạt máy MV,SV,SVD, các ký hiệu(+),(-) đủ để xác định hướng các trục chuyển động.

 

 

 

Nếu giả thiết dụng cụ di chuyển, trong khi bàn máy đứng yên, thì phương, chiều các trục được định nghĩa như dưới đây :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.