Dạy CNC_Bài 36 :Giới thiệu mã lệnh F trong lập trình CNC

 

Mã lệnh F sử dụng để điều khiển tốc độ tiến dao.

F_ ; …………………Tốc độ tiến dao (mm/phút)

 

Chú ý :

1)Trong chương trình, Lệnh F luôn có hiệu lực cho đến khi một lệnh F tiếp theo  được chỉ ra.
2)Giá  trị chạy dao chỉ định sau  địa chỉ F đạt được đúng giá  trị của  nó chỉ khi công tắc OVERRIDE trên bảng  điều khiển đặt ở 100%.

* Mã lệnh F chỉ sử dụng với  các lệnh G01,G02,G03  và trong các chu trình gia công lỗ.
*Tốc độ chạy dao lập trình có thể thay đổi trong quá trình gia công bằng
cách điều chỉnh công tắc OVERRIDE trên bảng  điều khiển.
Chú  ý rằng , công tắc OVERRIDE sẽ bị vô hiệu nếu sử dụng lệnh M49 trong chương trình.
*Tốc độ tiến dao (Feedrate) được tính toán theo  công thức : F = f*Z*N
F: Tốc độ tiến dao (mm/phút)
f :  Bước tiến trên 1 răng (mm/1 răng) Z:  Số răng của dao
N: Tốc độ trục chính(/phút)
*Tốc độ taro được tính toán theo  công thức dưới : F = P*N
F : Tốc độ tiến dao (mm/phút) P :  Bước ren (mm)
N : Tốc độ trục chính(vòng/phút)

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

1/

2/

3/

 

Lệnh F chỉ có hiệu lực trong chế độ chạy dao cắt, không có giá  trị khi sử dụng với G00, chế độ chạy dao nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Giỏ Hàng
  • No products in the cart.