Dạy CNC_Bài 23 :Hướng dẫn sử dụng lệnh G54-G59 trong lập trình CNC ( lệnh lựa chọn hệ tọa độ phôi)

Đăng bởi thongnd 02/08/2017 0 Bình luận Học CNC,

 

Quá trình “đặt gốc hệ toạ độ gia công” có nghĩa là làm cho hệ NC hiểu được điểm O phôi.
Có thể đặt tới 6 hệ toạ độ phôi để gọi một trong các hệ toạ độ đó và sử dụng bằng mã lệnh G.

 

Chú ý : Thông thường, giá trị của Z trong hệ toạ độ phôi được đặt là “0”.

 

Cấu trúc lệnh : (G90),G54(G55, G56 ,G57, G58 ,G59) X_Y_;

G90: Gọi hệ tọa độ tuyệt đối 

G54-G59: Lựa chọn một hệ tọa độ làm việc 

X,Y: Tọa độ dụng cụ trong hệ tọa độ làm việc được lựa chọn.

 

Chú ý :  

1.Hệ tọa độ G54 được lựa chọn mặc định khi bắt đầu khởi động máy 

2.Nếu số toạ độ định nghĩa bởi G54 - G59.

3.Một hệ toạ độ phôi cũng có thể tạo ra bằng cách Offset từ hệ toạ độ máy.

4.Do có thể sử dụng tới 6 hệ toạ độ phôi từ G54 - G59, nếu với trường
hợp gia công một lúc nhiều phôi, thao tác sẽ rất thuận tiện và năng suất .

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

1/ 

2/

 

           

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...