Dạy CNC_Bài 41 :Hướng dẫn sử dụng mã lệnh H trong lập trình CNC

Mã lệnh H là địa chỉ xác  định số offset sử dụng cho chức năng bù chiều dài dụng cụ (G43,G44).
Sử dụng chức năng bù trong chương trình  để bù vị trí dụng cụ, vì vậy dụng cụ luôn định  vị tại vị trí lập trình mà không cần thay đôi nội dụng lập trình.

Lượng bù chiều dài được nhập trên màn hình TOOL OFFSET.

Chú ý: Màn hình TOOLOFFSET thay đổi tuỳ theo các thông số và model  của  hệ NC

CẤU TRÚC LỆNH : 

G43 Z_ H_; G49;
G43:Gọi chức năng bùchiều dài.

G49:Huỷ chức năng bù chiều dài.

Z:Xác  định toạ độ cần đạt theo  hướng trục Z.

H: Chỉ ra số Offset sử dụng.

Chú ý: Nếu sử dụng bộ nhớ B, hệ điều khiển không phân biệt giữa việc bù chiều cao  và bù bán kính. Do đó cần thiết phải đặt lượng bù chiều cao  và lượng bù bán kính của  một dụng cụ ở các địa chỉ khác nhau.

1) Nếu sử dụng  G44 cho việc bù chiều dài dụng cụ, dấu của  lượng bù chiều dài được ngược với dấu của  G43. Mori Seiki chỉ sủ dụng G43 .
2) Lượng bù dụng cụ luôn bằng 0 khi sử dụng H0. Khi bắt đầu khởi động máy,  NC ở trạng thái như khi sử dụng H0.
3) Trên màn hình TOOLOFFSET lượng bù hình học và bù mòn dao được đặt độc lập với lượng bù bán kính.

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.