Học Autocad 2007 Bài 18:Hướng dẫn sử dụng lệnh Extend(EX) và lệnh lengthen(LEN)

 

1. Lệnh kéo dài đối tượng đến đối  tượng chặn Extend (EX):

 

 

Command : EX ↵         Vào lệnh sau đó ENTER
.    Select objects:    Chọn đối tượng chặn
.    Select objects:    Tiếp tục chọn hoặc nhấn ENTER để kết  thúc
việc lựa chọn.
– Select object to extend or shift-select to trim       Chọn đối tượng cần kéo
or [Project/Edge/Undo]:                                    dài hoặc nhấn ENTER để kết  thúc lệnh.

 

2. Lệnh thay đổi chiều  dài đối tượng Lengthen (LEN):

 

 

Dùng để thay đổi chiều  dài  ( kéo dài hay làm ngắn lại ) các đối tượng là đoạn thẳng hay cung tròn.

Command : LEN ↵Vào lệnh sau đó ENTER
– Select objects or [DElta/ Percent/ Total / DYnamic]:     -Tại dòng nhắc này ta chọn đối tượng thì Cad sẽ hiển thị chiều dài của đối tượng
được chọn

 

* Nếu ta gõ tham số DE ( xuất hiện dòng nhắc sau)            -Thay đổi chiều  dài  đối tượng bằng cách nhập vào khoảng                                                                                                   tăng. Giá trị khoảng tăng âm thì làm  giảm kích thước giá trị                                                                                                   khoảng tăng dương làm tăng kích thước

.Enter delta length or [Angle]                                   + Nhập khoảng cách tăng
.Select an object to change or [Undo]                     + Chọn đối tượng cần thay đổi kích
Thước ( có thể chọn nhiều đối tượng để
kết thúc nhấn ENTER)

 

* Nếu ta gõ tham số Percent ( xuất hiện dòng nhắc sau) -Thay đổi chiều  dài  đối tượng theo phần trăm  so  với  tổng                                                                                                     chiều dài  đối tượng
được chọn
.Enter percentage length <100.000>:                     + Nhập tỷ lệ phần  trăm
.Select an object to change or [Undo]                     + Chọn đối tượng cần thay đổi kích
Thước ( có thể chọn nhiều đối tượng để
kết thúc nhấn ENTER)

 

* Nếu ta gõ tham số Total  ( xuất hiện dòng nhắc sau)       -Thay đổi tổng  chiều  dài  của một đối
Tượng theo giá trị mới nhập vào.
.Specify total length or [Angle] Nhập giá trị mới vào
.Select an object to change or [Undo] Chọn đối tượng cần thay đổi

 

* Nếu ta gõ tham số Dynamic ( xuất hiện dòng nhắc sau)  -Dùng để thay đổi tổng  chiều  dài
đối tượng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.