Học Autocad 2007 Bài 47:Lệnh lưu Block thành File để sử dụng nhiều lần

 

Lệnh lưu Block thành File để dùng  nhiều lần (lệnh Wblock)  

 

Lệnh Wblock (Write block to file) sử dụng để lưu một block hoặc một số đối tượng của bản vẽ hiện hành thành một file bản vẽ mới.  Block được lưu thành file phải nằm trong bản vẽ hiện hành. File bản vẽ sau khi đu7ợc tạo bằng lệnh Wblock có thể chèn vào file bản vẽ khác.

Nếu ta muốn chèn một block hoặc một số đối tượng của file bản vẽ hiện hành (ví dụ block
GHE trên file TABLE.DWG)  vào file bản vẽ khác (ví dụ ROOM.DWG) thì ta thực hiện theo trình tự:

-Đầu tiên tại bản vẽ TABLE.DWG ta sử dụng lệnh Wblock lưu block GHE bản vẽ này thành 1 file
(ví dụ CHAIR.DWG)

-Sau đó tại bản vẽ ROOM.DWG thực hiện lệnh Insert chèn file vừa tạo (CHAIR.DWG) vào.

Chú ý
Trong AutoCAD 2007, ta có thể sử dụng AutoCAD Design Center để kéo  một block của một file bản
vẽ bất kỳ vào bản vẽ hiện hành.

 

a. Tạo file từ block có sẵn:

Để tạo một file bản vẽ từ một block sẵn có ta thực hiện theo trình tự sau:

-Thực hiện lệnh Wblock xuất hiện hộp thoại Write block.
-Tại vùng Source ta chọn nút block.
-Ta nhập tên file vào ô soạn thảo File name, cần chú ý đến đường dẫn (ô soạn thảo Location:) và đơn
vị (ô soạn thảo Insert units:)
-Sau đó chọn block cần lưu thành file tại danh sách kéo xuống trong mục Source.
.          Nhấp phím OK.

 

b.Tạo file từ một số đối tượng của bản vẽ:

Nếu muốn sử dụng lệnh Wblock để lưu một số đối tượng của bản vẽ hiện hành thành một file ta thực hiện như sau:

-Thực hiện lệnh Wblock xuất hiện hộp thoại Write block.
-Tại vùng source ta chọn Objects.
-Nhập tên file vào ô soạn thảo File name.
– Chọn điểm chuẩn chèn (Base point) và đối tượng (Objects) tương tự hộp thoại Block Definition.
– Chọn nút OK.

 

c.Lưu tất cả đối tượng bản vẽ hiện hành thành một file:

Ta có thể lưu tất cả các đối tượng bản vẽ thành file, tuy nhiên  lệnh Wblock, khác với lệnh Save as, là chỉ những đối tượng bản vẽ và các đối tượng được đặt tên (Named Objects) như: block, lớp (layer), kiểu chữ (text style) … được sử dụng trong bản vẽ mới được lưu.

Command: Wblock↵
Xuất hiện hộp thoại Write block. Tại vùng  Source ta chọn Entire drawing. Nhập tên  file vào ô soạn thảo File name và chọn nút OK.
Để lưu các đối tượng hoặc block thành file bản vẽ ta có thể sử dụng lệnh Export (danh mục kéo xuống File, mục Export…). Xuất hiện hộp thoại Export và ta chọn Block (*.dwg) tại danh sách kéo xuống Save as type:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.