Học Autocad 2007 Bài 8 :Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ

Đăng bởi thongnd 11/08/2017 0 Bình luận Học Autocad 2007,

 

Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ

 

 

Sau khi nhập lệnh xuất hiện các dòng nhắc sau.

 

.    Enable pager Space? [No/Yes] <Y>          : (Ta nhập N và nhấn Enter)
.    Enter units type [.........../Metric]    : (ta nhập M chọn hệ mét và nhấn Enter)
.    Enter the scale factor    : ( Nhập giá trị  tỉ lệ)
.    Enter the Pager width    : (Nhập chiều rộng khổ giấy)
.    Enter the Pager height    : (Nhập chiều cao khổ giấy)

 

Bảng định giới hạn bản vẽ (Limits) theo khổ giấy in và tỉ lệ 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...