Học Autocad 2007 Bài 8 :Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ

 

Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ

 

 

Sau khi nhập lệnh xuất hiện các dòng nhắc sau.

 

.    Enable pager Space? [No/Yes] <Y>          : (Ta nhập N và nhấn Enter)
.    Enter units type [………../Metric]    : (ta nhập M chọn hệ mét và nhấn Enter)
.    Enter the scale factor    : ( Nhập giá trị  tỉ lệ)
.    Enter the Pager width    : (Nhập chiều rộng khổ giấy)
.    Enter the Pager height    : (Nhập chiều cao khổ giấy)

 

Bảng định giới hạn bản vẽ (Limits) theo khổ giấy in và tỉ lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.