Học Autocad 2007 Bài 48:Lệnh phá vỡ block

 

Block được chèn vào bản vẽ là một đối tượng của AutoCAD. Để Block bị phá vỡ  ngay khi chèn,  ta có thể  chọn nút Explode trên  hộp thoại  Insert hoặc  sau khi chèn  ta thực hiện các  lệnh Explode hoặc Xplode. Tuy nhiên trong đa số trường hợp ta không nên phá vỡ block, ngoại trừ khi cần định nghĩa lại.

 

a. Phá vỡ block bằng lệnh Explode:

 

Muốn phá  vỡ  block đã chèn  thành  các  đối tượng  đơn  ta sử dụng lệnh Explode. Trong AutoCAD 2007, ta có thể phá và block với tỉ lệ  chèn X, Y khác nhau. Các đối tượng đơn có các tính chất (màu, dạng đường, lóp…) như trước khi tạo block.

Command: Explode↵
.    Select objects:    – Chọn block cần phá vỡ
.    Select objects:    – Tiếp tục chọn hoặc nhấn phím ENTER để thực hiện lệnh

 

Nếu block được tạo thành từ các đối tượng phức: đa tuyến,  mặt cắt, dòng chữ …thì  lần đầu tiên ta thực hiện lệnh Explode để phá vỡ block thành các đối tượng phức, sau đó ta tiếp tục thực hiện lệnh Explode để phá vỡ các đối tượng phức này thành các đối tượng đơn. Khi phá vỡ đường tròn và cung tròn có tỉ lệ  chèn khác nhau, thì chúng sẽ trở thành elip hoặc cung elip.

 

b. Phá vỡ block bằng lệnh Xplode:

 

Muốn phá vỡ Block đã chèn thành các đối tượng đơn ban đầu với các tính chất  ta gán riêng cho từng đối tượng hoặc cho tất cả các đối tượng thì sử dụng lệnh Xplode. Ta chỉ có thể thực hiện lệnh Xplode với các block có tỉ lệ  chèn X, Y theo giá trị tuyệt đối bằng nhau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.