Học Autocad 2007 Bài 26:Lệnh sao chép dãy Array (AR)

 

Lệnh Array  dùng  để   sao  chép các  đối tượng  được  chọn  thành  dãy  theo  hàng  và  cột (Rectangular array, sao chép tịnh tiến (copy) hay sắp xếp chung quanh tâm (Polar array, sao chép (copy) và quay (rotate). Các dãy này được sắp xếp cách đều nhau. Khi thực hiện lệnh sẽ xuất hiện hộp thoại Array.
Nếu ta nhập lệnh -Array thì các dòng nhắc sẽ xuất hiện như các phiên bản trước đó. Dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy có số hàng (rows) và số cột (columns) nhất  định hoặc tạo các dãy sắp xếp chung quanh một tâm của đường tròn . Nếu ta sử dụng lệnh -Array sẽ xuất hiện các dòng nhắc:

Command : -Ar↵   Hoặc từ Modify menu chọn Array>Rectangular

.    Select objects    Chọn các đối tượng cần sao chép

.    Select objects    Nhấn ENTER để kết  thúc việc lựa chọn.

.     Enter the type of array [Rectangular/Polar]    Tại dòng nhắc này ta nhập R để sao chép các đối tượng theo hàng                    <R>: R                                                                   hoặc cột

.     Enter the number of rows (—) <1>: 2↵           Số các hàng

.     Enter the number of columns (///) <1>: 3↵    Số các cột

-Specify the distance between columns (|||): 20       Nhập khoảng cách  giữa các  cột, giá  trị này có thể                                                                                                              âm hoặc dương.

Enter the type of array [Rectangular/Polar]
<R>: P                                                                                 Tại dòng nhắc này ta chọn P để sao chép chung quanh một tâm.

.    Specify center point of array or [Base]:    Chọn tâm  để các đối tượng quay xung quanh

.     Enter the number of items in the array: 5     Nhập số các bản sao chép ra

.      Specify the angle to fill (+=ccw,-=cw)<360>:     Góc cho các đối tượng sao chép ra có thể âm hoặc dương.

.     Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:                Có quay các đối tượng khi sao chép không

 

Chú ý:
Nếu ta nhập lệnh AR tại dòng Command mà không có dấu trừ đằng trước thì xuất  hiện  các hộp thoại
sau.

a.Hộp thoại Rectangular Array:

b. Hộp thoại Porla Array:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.