Học Autocad 2007 Bài 7 :Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho

Đăng bởi thongnd 11/08/2017 0 Bình luận Học Autocad 2007,

 

1. Lệnh Snap:

Lệnh Snap điều khiển  trạng thái con chạy (Cursor) là giao điểm của hai sợi  tóc. Xác định bước nhảy con chạy và góc quay của hai sợi  tóc. Bước nhảy bằng khoảng cách lưới Grid Trạng thái Snap có thể tắt mở bằng cách nhắp đúp chuột vào nút Snap trên thanh trạng thái phía dưới hoặc nhấn phím F9.

 

2.Lệnh Grid ( Chế độ lưới):

 

Lệnh Grid tạo các điểm lưới trên giới  hạn bản vẽ khoảng cách các điểm lưới theo phương X, Y có thể giống nhau hoặc khác nhau tuỳ theo ta định nghĩa trong hộp thoại Drafting Setting... 

Trạng thái Grid có thể tắt mở bằng cách nhắp đúp chuột vào nút Grid trên thanh trạng thái phía dưới hoặc nhấn phím F7.

 

3. Lệnh Ortho:

Lệnh Orthor để thiết lập chế độ vẽ lênh Line theo phương của các sợi tóc

 

 

4.Thiết lập chế độ cho Snap và Grid:

 

Cụ thể trong hình sau:

 

 

 

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...