Học Autocad 2007 Bài 25:Lệnh thu phóng ,thay đổi hình dạng đối tượng

 

1. Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC):

 

 

Lệnh Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo 1 tỉ lệ
nhất  định (phép  biến đổi tỉ lệ)

Command : Scale↵                         Hoặc từ Modify menu chọn Scale
Select objects                                                            Chọn đối tượng cần thay đổi  tỉ lệ.
Select objects                                                            Chọn tiếp đối tượng hoặc ENTER để kết  thúc việc lựa chọn.
Specify base point                                                    Chọn điểm chuẩn là điểm đứng  yên khi thay đổi tỉ lệ
Specify scale factor or [Reference]                        Nhập hệ số tỉ lệ  hay nhập R
Reference                                                                  Nếu nhập R sẽ xuất hiện dòng nhắc:
Specify reference length <1>                       Nhập chiều dài tham chiếu, có thể truy bắt 2 điểm A và B để định chiều  dài
Specify new length <>                                  Nhập chiều dài mới hoặc bắt điểm C

 

2. Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI):

 

Lệnh Mirror dùng để tạo các đối tượng mới đối xứng với các đối tượng được chọn qua 1 trục, trục này được gọi là trục đối xứng (mirror line). Nói một cách khác, lệnh Mirror là phép quay các
đối tượng được chọn trong 1 không gian chung quanh trục đối xứng một góc 180º

Command : Mirror↵                        Hoặc từ Modify menu chọn Mirror
.    Select objects    Chọn các đối tượng để thực hiện phép đối xứng.
.    Select objects    ENTER để kết  thúc việc lựa chọn.
.    Specify first point of mirror line    Chọn điểm thứ nhất P1 của trục đối xứng
.    Specify second point of mirror line    Chọn điểm thứ hai P2 của trục đối xứng
.    Delete source objects? [Yes/No] <N>    Xoá đối tượng được chọn hay không? Nhập N
nếu không muốn xoá đối tượng chọn, nhập Y
nếu muốn xoá đối tượng chọn. Nếu muốn hình
đối xứng của các dòng chữ không bị ngược thì trước khi thực hiện lệnh                                                                                Mirror ta gán biến MIRRTEXT = 0 (giá trị mặc định MIRRTEXT= 1)

 

3. Lệnh dời và kéo giãn đối tượng Stretch (S):

 

 

Lệnh Stretch dùng để dời và kéo giãn các đối tượng. Khi kéo giãn vẫn duy trì sự dính nối câc
đối tượng. Các đối tượng là đoạn thẳng được kéo giãn ra hoặc co lại (chiều dài sẽ dài ra hoặc ngắn

lại), các đối tượng là cung tròn khi kéo giãn sẽ thay đổi bán kính. Đường tròn không thể kéo giãn mà
chỉ có thể dời đi.

Khi chọn các đối tượng để thực hiện lệnh Stretch ta dùng phương thức chọn lựa Crossing
Window hoặc Crossing polygon, những đối tượng nào giao với khung cửa sổ sẽ được kéo giãn
(hoặc co lại), những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ sẽ được dời đi. Đối  với đường tròn nếu có tâm nằm trong khung cửa sổ chọn sẽ được dời đi.

 

Command : Stretch↵                        Hoặc từ Modify menu chọn Stretch

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…
Select objects                                                 Chọn các đối tượng chỉ theo phương pháp
Crossing window
Select objects                                                 Nhấn ENTER để kết  thúc việc lựa chọn.
Specify base point or displacement            Chọn điểm chuẩn hay khoảng dời, Tương tự lệnh Move
Specify second point of displacement or    Điểm dời đến, nếu đã nhập  khoảng dời thì <use
first point as displacement>                  ENTER.

Tuỳ vào các đối tượng được chọn có các trường hợp sau:

(1) Các đoạn thẳng giao với khung cửa sổ chọn được kéo gĩan ra hoặc co lại, nửa đường tròn
được dời đi.

(2) Cung tròn được kéo giãn và đoạn thẳng ngang bị kéo co lại. (3) Đoạn đứng được dời, hai đoạn nằm ngang được kéo giãn.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.