Học Autocad 2007 Bài 9 :Lệnh vẽ hình học cơ bản

 

 

Sử dụng lệnh ARC để vẽ cung tròn. Trong quá trình vẽ ta có thể sử dụng các phương thức truy bắt điểm, các phương pháp nhập toạ độ  để xác định các điểm. Có các phương pháp vẽ cung tròn sau.

 

♥ Cung tròn đi qua 3 điểm ( 3 Point )

Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm. Ta có thể chọn ba điểm bất kỳ hoặc sử dụng phương thức truy bắt điểm.

Command : A                                                             Menu: Draw\ARC\3 Points

Specify start point of arc or [CEnter]– Nhập  điểm thứ nhất
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]– Nhập  điểm thứ hai
Specify end point of arc– Nhập  điểm thứ ba.

 

 

♥ Vẽ cung với điểm đầu tâm điểm cuối ( Start, Center, End )

 

Nhập lần lượt điểm đầu, tâm và điểm cuối . Điểm cuối không nhất thiết phải lằm trên cung tròn. Cung tròn được vẽ theo ngược chiều kim đồng hồ.

Command : A                                     Menu: Draw\ARC\Start, Center, Endpoint

Specify start point of arc or [CEnter]-Nhập  điểm thứ đầu S
 

 

 

 

 

 

 

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: CE

 

Specify Center point of arc

 

-Tại dòng nhắc này ta nhập CE

Nếu chọn lệnh về Menu thì không có dòng nhắc này.

– Nhập toạ độ tâm cung tròn.

 

 

 

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]

 

– Nhập toạ độ điểm cuối

 

 

♥ Vẽ cung với điểm đầu tâm và góc ở tâm ( Start, Center, Angle ) :

         Command : A                                           Menu: Draw\ARC\Start, Center, Angle

 

Specify start point of arc or [CEnter]-Nhập  điểm thứ đầu
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:CE-Tại dòng nhắc này ta nhập CE

Nếu chọn lệnh về Menu thì không
có dòng nhắc này.
Specify Center point of arc-Nhập toạ độ tâm cung tròn.
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:A– Tại dòng nhắc này ta gõ chữ A

(nếu chọn từ menu thì không có dòng nhắc này)

Specify included Angle                                                         -Nhập giá trị góc ở tâm.

 

 

♥ Vẽ cung với điểm đầu tâm và chiều dài dây cung  ( Start, Center, Length of Chord ):

 

Command : A                                                                         Menu: Draw\ARC\Start, Center, Length

. Specify start point of arc or [CEnter]                        -Nhập  điểm thứ đầu

. Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: CE      -Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu chọn lệnh về Menu thì không có dòng nhắc này.
. Specify Center point of arc                                      -Nhập toạ độ tâm cung tròn.

. Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L    – Tại dòng nhắc này ta gõ chữ L (nếu chọn từ menu thì không có dòng nhắc này)

. Specify length of chord                                            -Nhập chiều dài dây cung

 

♥ Vẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và bán kính  (Start, End, Radius):

 

Command : Arc                                                 Menu: Draw\ARC\Start, End, Radius

Specify start point of arc or [CEnter]               – Nhập  điểm thứ đầu

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: – Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu
chọn EN lệnh từ Menu thì không có dòng nhắc này)

Specify end point of arc                       – Nhập  điểm cuối của cung tròn.

Specify center point of arc or [Angle/      – Tại dòng nhắc này ta gõ chữ R (nếu
Direction/Radius]: R                                chọn từ menu thì không có dòng nhắc này)

Specify radius of arc                             – Nhập bán kính của cung

 

♥ Vẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và góc ở tâm (Start, End, Included Angle):

 

Command : A                                       Menu: Draw\ARC\Start, End, Included Angle

Specify start point of arc or [CEnter]                – Nhập  điểm đầu

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:    – Tại dòng nhắc này ta nhập EN ( Nếu
chọn EN lệnh về Menu thì không có
dòng nhắc này.)

Specify end point of arc                                   – Nhập toạ độ điểm cuối của cung.

Specify center point of arc or [Angle/                – Tại dòng nhắc này ta gõ chữ A (nếu
Direction/Radius]: A                                          chọn từ menu thì không có dòng nhắc
này)

Specify included angle                                      – Nhập giá trị góc ở tâm

 

Ngoài ra còn có các phương pháp vẽ cung tròn phụ sau:

♥ Vẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và hướng tiếp tuyến của cung tại điểm bắt đầu
(Start, End, Direction)
♥ Vẽ cung với tâm, điểm đầu và điểm cuối (Center, Start, End)
♥ Vẽ cung với tâm, điểm đầu và góc ở tâm (Center, Start, Angle)
♥ Vẽ cung với tâm, điểm đầu và chiều  dài  dây cung (Center, Start, Length) 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.