Dạy CNC_Bài 11 : Những chú ý khi lập một chương trình CNC.

1. Số chương trình:

Tất cả các số chương trình phải trong khoảng 4 chữ số.  Tuy nhiên, không cần thiết phải viết đầy đủ cả 4 chữ số.  Một số chương trình được nhập ít hơn bốn chữ số sẽ được nhận ra và hiển thị thành một số bốn chữ số sau khi được nhập vào NC. Nếu nhập vào là “O1”, NC sẽ nhận ra và hiển thị thành “O0001”.

 

Chú ý:  Việc nhập số chương trình năm chữ số hoặc hơn là không được phép.

 

2. Khoảng cách giữa lệnh trong chương trình:

 

 

 

Một chương trình sẽ được viết theo cách sau đây: Trên dòng (1) , 1 khoảng trắng được đặt giữa G00 và G90 .Khi nhập chương trình,không thể chèn một khoảng trắng vào giữa các từ lệnh .Tuy nhiên khi nhập chương trình vào bộ nhớ NC ,một khoảng trắng sẽ được tự động chèn vào giữa các từ lệnh.

 

3.Dấu và kí hiệu :

Một chương trình được lập bằng các kí tự alphabet ,các dấu + , – , ký hiệu, các chữ số và dấu chấm thập phân. Ngoài ra, tại cuối điểm mỗi khối lệnh sử dụng dấu “;” để kết thúc lệnh và ký hiệu “/” để bỏ qua một khối lệnh.

 

Chú ý:  Chức năng bỏ qua một dòng lệnh :

Nếu chức năng này được kích hoạt ,các dòng lệnh bắt đầu bằng “/” sẽ được bỏ qua cho tới dòng lệnh tiếp theo .Chương trình tiếp tục thực hiện các dòng không chứa dấu “/” .

Nếu chức năng  bỏ qua một dòng lệnh không được kích hoạt, chương trình sẽ thực hiện tất cả các dòng lệnh, kể cả những  dòng lệnh có dấu “/” . Các ký hiệu sau  đây đều được sử dụng: [,] [*] [ [ ] ] [( )] [#].

Chú ý ký hiệu [ @ ] không được dùng.

 

4.Nhập dấu chấm thập phân:

Với hệ NC, có thể sử dụng dấu chấm thập phân để vào dữ liệu số, bao gồm như khoảng cách, góc, thời gian, tốc độ.

Các địa chỉ sau cho phép sử dụng dấu chấm thập phân :

Khoảng cách và góc : X,Y,Z,U,W,A,B,C,I,J,K,Q,R.

Thời gian : X

Tốc độ tiến dao : F

 

 

Chú ý:

* Có nhiều giới hạn trong các đơn vị sử dụng,tùy thuộc vào loại địa chỉ sử dụng.

Các đơn vị sử dụng là :”mm” ,”inch”,”độ” và “giây”

X15.0         ……….X15 mm hay  X15 inch

G04 X1.0        …..Dừng 1 giây

F10.0         ……….10 mm/rev , 10 mm/phút  , 10 inch/rev , 10 inch/phút

*Trong trường hợp sử dụng lệnh thời gian dừng,dấu chấm thập phân có thể sử dụng với địa chỉ X.Tuy nhiên ,không được dùng dấu chấm thập phân nếu dùng địa chỉ P ,vì địa chỉ P đồng thời cũng dùng để chỉ số thứ tự .

Luyện tập : a/ Để gọi mã lệnh dừng trong 1 giờ :

G04 X3600.0 ( 1giờ = 3600 s)

b/ Trong chương trình hay trong một khối lệnh có thể dùng hoặc không dùng dấu chấm thập phân.

X1000 Z23.7;
X10.0 Z22359;

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.