Học Autocad 2007 Bài 27:Quản lý bản vẽ theo Layer ,đường nét

 

 

Trong các bản vẽ AutoCad các đối tượng có cùng chức năng thường được nhóm thành một lớp (layer). Ví dụ lớp các đường nét chính, lớp các đường tâm, lớp ký hiệu mặt cắt, lớp lưu các kích thước, lớp lưu văn bản…..

Mỗi lớp có thể gán các tính chất  như: Màu (color) dạng đường (linetype), chiều rộng nét vẽ (Line weight). Ta có thể hiệu chỉnh trạng thái của lớp như mở (on), tắt (off), khó (lock) mở khoá (unlock), đóng băng (freeze) và tan băng (thaw). Các đối tượng vẽ trên lớp có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trên màn  hình hoặc trên giấy vẽ.

 

 Tạo lớp mới Lệnh Layer:

 

Khi thực hiện lệnh Layer sẽ xuất hiện hộp thoại Layer Properties Manager

Khi ta tạo bản vẽ mới thì trên bản vẽ này  chỉ có một lớp là lớp 0. Các tính chất  được gán cho lớp  0 là : Màu White (trắng), dạng đường Continuous (liên  tục), chiều rộng nét vẽ là 0,025mm (bản vẽ hệ mét) và kiểu in là Normal. Lớp 0 ta không thể nào xoá hoặc đổi tên.

 

 

-Gán và thay đổi màu cho lớp :

Nếu click vào nút vuông nhỏ chọn màu sẽ xuất hiện hộp thoại Select Corlor (hình sau) và
theo hộp thoại này ta có thể gán màu cho lớp sau đó nhấn nút OK để chấp nhận.

 

 

-Gán dạng đường cho lớp :

Chọn lớp cần thay đổi hoặc gán dạng đường. Nhấn vào tên dạng đường của lớp ( cột Linetype) khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Select Linetype (hình sau) sau đó chọn dạng đường mong muốn sau đó nhấn nút OK.

 

Đầu tiên trên bản vẽ chỉ có một dạng đường duy nhất là CONTINUOUS  để sử dụng các dạng
đường khác trong bản vẽ ta nhấn vào nút LOAD… trên hộp thoại Select Linetype. Khi đó xuất hiện hộp thoại Load or Reload Linetype sau đó ta chọn các dạng đường cần dùng và nhấn nút OK. Sau đó dạng đường vừa chọn sẽ được tải vào hộp thoại Select Linetype

 

-Gán chiều rộng nét vẽ:

Gán  chiều rộng  nét  cho từng lớp  theo trình tự sau. Trong hộp thoại tạo lớp  ta nhấn vào cột LineWeight của lớp
đó sẽ xuất hiện hộp thoại LineWeight (hình sau) . Sau đó ta chọn độ rộng nét cần gán cho lớp đó cuối cùng nhấn OK

-Gán lớp hiện hành:

Ta chọn lớp  và nhấn nút Current. Lúc này bên  phải dòng Current Layer của hộp thoại Layer Properties Manager sẽ xuất hiện tên lớp hiện hành mà ta vừa chọn. Nếu một lớp là hiện hành  thì các đối tượng mới  được tạo trên  lớp  này sẽ có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.