Học Autocad 2007 Bài 28:Hướng dẫn thay đổi trạng thái của Layer trên autocad

 

Tắt mở (ON/OFF) ta nhấn vào biểu tượng trạng thái ON/OFF. Khi một lớp được tắt thì các
đối tượng sẽ không hiện trên màn hình. Các đối tượng của lớp được tắt vẫn có thể được chọn nếu như
tại dòng nhắc “Select objects” của các lệnh hiệu chỉnh ta dùng lựa chọn All để chọn đối tượng.

 

Đóng băng và làm tan băng (FREEZE/THAW) :

Ta nhấn vào  biểu tượng  trạng  thái  FREEZE/THAW. Các  đối tượng  của lớp  đóng băng không xuất hiện trên màn hình và ta không thể hiệu chỉnh các đối tượng này ( Không thể chọn các
đối tượng  trên  lớp  bị  đóng băng  kể  cả lựa chọn All). Trong quá  trình tái  hiện bản vẽ bằng lệnh Regen, Zoom….các đối tượng của lớp đóng băng không tính đến và giúp cho quá trình tái hiện được nhanh hơn. Lớp hiện hành không thể đóng băng.

 

Khoá lớp (LOCK/UNLOCK)

Ta nhấn vào biểu tượng  trạng  thái LOCK/UNLOCK đối tượng  của lớp  bị  khoá sẽ không hiệu chỉnh được ( không thể chọn tại dòng nhắc “Select objects” ) tuy nhiên  ta vẫn thấy trên  màn hình và có thể in chúng ra được.

 

Xoá lớp (DELETE) :

Ta có thể dẽ dàng xoá lớp  ủaừ tạo ra bằng cách chọn lớp  và nhấn vào nút Delete. Tuy nhiên trong một số trường hợp lớp được chọn không xoá được mà sẽ có thông báo không xoá được như lớp
0 hoặc các lớp bản vẽ tham khảo ngoài và lớp chứa các đối tượng bản vẽ hiện hành.

– Ngoài ra ta có thể thực hiện các lệnh liên quan đến tính chất và trạng thái của lớp bằng thanh công cụ Objects Properties được mặc định trong vùng đồ hoạ

 

a/Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format \ Linetype:

 

Dạng đường, màu và chiều rộng nét vẽ có thể gán cho lớp hoặc cho các đối tượng. Thông thường khi bắt đầu bản vẽ trên hộp thoại chỉ có một dạng đường duy nhất là Continuous. Để nhập dạng đường ta sử dụng lệnh Linetype hoặc vào menu Format\ LineType… xuất hiện hộp thoại Linetype Manager và chọn nút Load như trong khi tạo lớp ta gán dạng đường cho một lớp nào đó.

 

 

b/Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale:

 

 

-Các dạng đường không liên tục: HIDDEN, DASHDOT, CENTER… thông thường có các
khoảng trống giữa các đoạn gạch  liền. Lệnh Ltscale dùng  để định   tỉ lệ  cho dạng đường, nghĩa là
định chiều  dài  khoảng trống và đoạn gạch liền. Nếu tỉ lệ  này nhỏ thì khoảng trống quá nhỏ và các
đường nét được vẽ giống như đường liên tục. Tỉ lệ này quá lớn  thì chiều dài đoạn gạch liền quá lớn, nhiều lúc vượt quá chiều dài của đối tượng  được vẽ, do đó ta cũng thấy xuất hiện đường liên  tục.
Trong AutoCAD 2007 nếu ta chọn bản vẽ theo hệ Mét thì không cần định lại tỉ lệ  dạng đường.

Command: Ltscale↵
Enter new linetype scale factor <1.0000>: ↵ Nhập 1 giá trị dương  bất kỳ
Trên hộp thoại Linetype Manager giá trị Ltscale được định tại ô soạn thảo Global Scale
Factor (khi chọn nút Details>)

 

 

c/Biến CELTSCALE:

CELTSCALE dùng để gán tỉ lệ  dạng đường cho đối tượng sắp vẽ. Biến này liên quan tới gía trị  tỉ lệ định   bằng lệnh Ltscale. Ví dụ nếu đoạn thẳng được vẽ với biến CELTSCALE = 2 với tỉ lệ gán bằng lệnh Ltscale là 0.5 thì sẽ xuất hiện trên bản vẽ giống như đoạn thẳng tạo bởi biến CELTSCALE = 1 trong bản vẽ với giá trị Ltscale = 1.

Command: CELTSCALE ↵
Enter new value for CELTSCALE <1.0000>: ↵ Nhập 1 giá trị dương  bất kỳ

Nên cần phân biệt rằng khi thay đổi giá trị Ltscale sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các đối tượng trên bản vẽ. Nhưng khi thay đổi giá trị của biến CELTSCALE chỉ ảnh hưởng tới trực tiếp các đối tượng sắp vẽ
-Trên hộp thoại Linetype Manager giá trị biến CELTSCALE được định tại bởi ô soạn thảo
Current Objects Scale (khi chọn nút Details>)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ Hàng Item Removed. Undo
  • No products in the cart.